10 consellos para pagar menos impostos

Cando quedan poucas semanas para que acabe o ano, é o momento máis adecuado para actuar para pagar menos impostos a próxima primavera. Desde OCU queremos lembrar algúns consellos básicos que servirán para reducir a factura fiscal
Publicado por o día 03/12/2018 na sección de Economía,Hogar,OCU,Social

10 consellos para pagar menos impostos

Hai que ter en conta as deducións autonómicas. Moitos gastos poden supoñer un recorte do IRPF, por exemplo a gardería dos fillos, gastos educativos, abono transporte público, axuda doméstica, a instalación de dispositivos de aforro de auga ou enerxía, o aluguer, etc.
 
É moi importante asegurarse antes de nada das deducións fiscais ás que tes dereito, que varían en función de cada comunidade autónoma. Para iso OCU recomenda informarse das deducións das que pode beneficiarse en cada caso. De entre estas deducións cabe destacar:

10 medidas para recortar os teus impostos

  1. Comunicar os cambios que se produzan na túa familia. A cantidade de retención a conta do IRPF depende entre outras cousas das circunstancias familiares. Se houbo cambios no ano é necesario comunicalos.
  2. Cambiar o salario en metálico por salario en especie. Algunhas retribucións están exentas de pagar IRPF, como, por exemplo, os seguros sanitarios para o traballador, o seu cónxuxe e os seus fillos.
  3. Esperar a cumprir 65 anos se se quere transmitir a vivenda. A ganancia que obterás estará libre de impostos.
  4. Se é necesario vender bens, hai querecordar que as ganancias compensan as perdas… e viceversa e actúa en consecuencia.
  5. Achegas a un bo plan de pensións. Para algúns contribuíntes a achega a un plan de pensións pode supoñer unha rebaixa da tributación, pero é necesario elixir un plan cunha rendibilidade adecuada algo que non sempre resulta fácil.
  6. Se se ten dereito a deducir por compra, é recomendable amortizar hipoteca. Se se adquiriu unha vivenda antes de 2013, dedúcese o 15% do pago para comprar a vivenda, sobre un máximo de 9.040 euros, se se paga menos diso, ou de 18.080 se se paga co teu cónxuxe e declárase por separado, interesa amortizar anticipadamente unha cantidade que chegue ata ese límite e así se aproveita integramente a dedución.
  7. Revisar os gastos como profesional. Se se pagan cotas sindicais, cotas ao colexio profesional ou se se tivo un preito laboral con honorarios de avogado e procurador, eses gastos dedúcense dos ingresos do traballo, co que se paga menos por eles.
  8. Os donativos deducen. Se se fan donativos a ONG, fundacións e entidades sen ánimo de lucro pódese deducir un 75% sobre os primeiros 150 euros, e un 30% sobre o que exceda desa cantidade (pode subir ao 35% se é o terceiro ano que se doa á mesma entidade e cada ano a doazón foi igual ou superior á do anterior).
  9. Se se propietario dun inmoble en aluguer. Pódese deducir da renda suxeita a IRPF os gastos necesarios para obtela: IBI, anuncios, axencia, seguros, comunidade… e tamén os gastos de reparación e conservación e os intereses de préstamos para a compra ou mellora do inmoble (estes con un límite).
  10. Por último, OCU recomenda Gardar todos os xustificantes dos gastos deducibles (recibos de pago de cursos, das doazóns…) para previr posibles problemas.