49.000 hectáreas cifradas oficialmente durante a vaga de lumes de outubro

Por provincias, a máis afectada foi Ourense con 22.623 ha, seguida de Pontevedra con 20.085, Lugo con 5.734 e A Coruña con 728 hectáreas
Publicado por o día 03/11/2017 na sección de Medio Ambiente

49.000 hectáreas cifradas oficialmente durante a vaga de lumes de outubro

A Consellería do Medio Rural vén de rematar a xeorreferenciación do territorio afectado durante a vaga de lumes de outubro na que o dispositivo de loita contra incendios forestais de Galicia tivo que facer fronte a 264 incendios durante cuxa extinción se fixo necesario priorizar a atención ás áreas de poboación que estaban sendo afectadas.

Tal e como se anunciou no seu momento, cando se avanzaron as primeiras cifras provisionais, os esforzos do operativo centráronse en extinguir todos os incendios que houbo, asegurar que non se reproduciran e levar a cabo todas as accións de análise dos solos e do seu grao de afectación para poder proceder ao parametrizado definitivo e determinar así a cuantificación da superficie definitiva afectada que nun primeiro momento se estimou que podería roldar as 35.500 ha provisionais.

As últimas medicións indican que a superficie danada nesa vaga de lumes de outubro foi de 49.171,59 hectáreas que rexistran distinta gradación nos danos. Desta superficie, o 53,08% foi de monte arborado (26.098,13 hectáreas) mentres que a rasa representa o 46,92% (23.073,46 hectáreas). Se analizamos a área danada nesa fin de semana por provincias, Ourense foi a máis afectada con 22.623,23 hectáreas, seguida de Pontevedra con 20.085,86 ha, Lugo con 5.734,45 ha e, finalmente, A Coruña con 728,05 hectáreas.

No que ten que ver coa superficie danada en Rede Natura, esta representa o 23,14% do total ardido nesa fin de semana. Estamos a falar dun total de 11.376,69 hectáreas, sendo Ourense (con 6.769,39 ha) e Lugo (con 4.523 ha) as que rexistraron unha maior afectación.

*Datos de incendios dos últimos anos (período 1 de xaneiro-31 de decembro):

INCENDIOS
SUPERFICIE
2005
11.973
57.452,2
2006
6.996
95.947,5
2007
3.157
7.051,1
2008
2.546
6.335,8
2009
3.971
10.739,7
2010
3.852
14.807,3
2011
6.342
42.392,2
2012
3.794
15.598,2
2013
3.581
19.775,9
2014
1.227
1.991,1
2015
2.854
12.234,3
2016
2.354
21.117,5

Traballos de recuperación

Tal e como se anunciou no seu momento, agora toca traballar na consolidación de solos e restauración de zonas queimadas, priorizando aqueles incendios de máis de 300 hectáreas que houbo ao longo do ano 2017 e que ascenden a 32 casos.

Neste sentido, xa se iniciaron as inspeccións sobre o terreo para obter as primeiras aproximacións da situación no monte e nos bancos marisqueiros. Estase xa traballando con actuacións de mulching (solta de palla) en diversas zonas co fin de evitar o arrastre de cinzas. Estas accións, que coordina a Consellería do Medio Rural, teñen un orzamento de 7 millóns de euros.

A maiores, tamén cabe destacar que o pasado luns saía publicado no Diario Oficial de Galicia (DOG) as axudas para a reparación de danos causados polos incendios que se produciron en Galicia durante este mes de outubro. No caso das infraestruturas e equipamentos privados afectados e danos nas explotacións agrícolas e gandeiras, a Consellería do Medio Rural habilitou 1,5 millóns.