A Axencia de Protección de Datos publica por erro a identidade dunha denunciante socia de FACUA

A asociación dirixiuse ao delegado de protección de datos da AEPD para que elimine o nome dunha resolución publicada na súa web e comunique a incidencia á afectada.
Publicado por o día 28/03/2019 na sección de FACUA,Social

A Axencia de Protección de Datos publica por erro a identidade dunha denunciante socia de FACUA
FACUA comunicou ao delegado de protección de datos da Axencia Española de Protección de Datos (AEPD) que a entidade publicou por erro na súa web a identidade dunha denunciante.
 
Nunha resolución asinada pola directora da AEPD, Mar España, aparecían o nome e os dous apelidos dunha socia de FACUA Córdoba que presentou unha denuncia contra unha empresa a través da asociación. O documento, publicado esta semana, era accesible a través do buscador da web da Axencia.
 
Tras a comunicación de FACUA ao delegado de protección de datos da Axencia, o organismo activou de inmediato o protocolo de actuación que establece o artigo 33 do Regulamento Xeral de Protección de Datos (RGPD), que dá un prazo de 72 horas para facelo. Neste sentido, substituíu o documento subido á súa web por outro na que se eliminou a identidade da usuaria.
 

Máxima exemplaridad

 
FACUA sinalou ao delegado de proteción de datos da AEPD que, ao tratarse dun erro cometido polo propio organismo que vixía o cumprimento da normativa de proteccion de datos, debe actuar coa máxima ejemplaridad e comunicar de inmediato o ocorrido á afectada. O RGPD establece no seu artigo 34 a obrigación de comunicar ao afectado cando a brecha de seguridade “supoña un alto risco para os seus dereitos e libertados”. Aínda que a Axencia estimou que neste caso non se deu este alto risco, atendeu a solicitude da asociación decidiu notificar o seu erro á usuaria como medida de transparencia.
 
Así mesmo, a asociación solicitou información sobre o número de resolucións da AEPD nos que se produciu este tipo de erro nos últimos anos e as medidas que van adoptarse respecto diso para evitar que volva publicarse a identidade dun denunciante cando se trate dunha persoa física.
 
A diferenza do resto de resolucións publicadas na web da AEPD, na que foi obxecto da comunicación de FACUA ao organismo incluíase o nome completo da persoa física que expuxo a reclamación, dato que se indicaba nun dos seus parágrafos, mentres que no resto mencionáballa coas iniciais xenéricas “A.A.A.”, co que FACUA considera evidente que se tratou dun erro.
 
Dado que non existía ningunha xustificación para publicar o nome da denunciante nin esta autorizábao, FACUA entende que a Axencia incorreu nunha vulneración do deber de confidencialidade establecido no artigo 5 do RGPD e no artigo 5 da Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais.