A Concellería de Xuventude de Cangas do Morrazo presentou a ludoteca, que se desenvolverá na Casa da Xuventude

Por o 06/09/2018 | Sección: Cangas,Galicia
A Concellería de Xuventude de Cangas do Morrazo presentou a ludoteca, que se desenvolverá na Casa da Xuventude
A Concellería de Xuventude de Cangas do morrrazo viu de presentar a ludoteca no día de hoxe, que se desenvolverá na Casa da Xuventude dende outubro do 2018 a maio de 2019.
Os obradoiros están orientados a nenos e nenas de entre 4 e 10 anos que queiran participar nas súas actividades de luns a xoves 17.00 a 20.00h. Podendo anotarse dous, catro ou seis horas semanais; aboando unha cota única de 25, 40 ou 60 €, respectivamente.
Este ano ofértanse actividades novas como son teatro ou movemento, buscando así ampliar a oferta.
Este servizo persegue os seguintes obxectivos: proporcionar un espazo para favorecer desenrólo integral dos nenos/as.
  • Educar en valores.
  • Relacionarse cos demais e adquirir progresivamente pautas elementais de convivencia e relación social.
  • Espertar o pracer pola lectura, potenciando a animación e iniciación á lectura de maneira lúdica.
  • Concienciar da importancia da reciclaxe para contribuír coa nosa contorna e mellorar o noso medio ambiente.
  • Detectar precozmente condutas inadecuadas como agresividade, illamento, atraso na maduración, marxinación, e desenvolver estratexias para reconducilas e modificalas adecuadamente.
O prazo de inscrición comeza o luns 15 de setembro, e o curso iniciarase o vindeiro 15 de outubro.
Para que a matricula sexa efectiva haberá que presentar o formulario de inscrición, debidamente cuberto, na Casa da Xuventude de Cangas e aboar a correspondente cota.
Esta matriculación implica o dereito para participar nas actividades comúns propostas, de luns a xoves entre as 17.00 e as 20.00h.
As actividades son obradoiros de tempo libre temáticos, que se realizarán seguindo un fío condutor que enmarcará as actividades de cada mes.

Noticias de última hora en Vigo

Comentar noticia

Your email address will not be published.