A Deputación de Pontevedra publica o novo calendario fiscal que dota de maiores facilidades ás persoas contribuíntes

Os concellos que teñen delegados impostos, taxas ou prezos públicos no ORAL foron informados pola Deputación do novo calendario e da norma para a cobranza
Publicado por o día 26/05/2020 na sección de Deputación de Pontevedra

A Deputación de Pontevedra publica o novo calendario fiscal que dota de maiores facilidades ás persoas contribuíntes

A Deputación de Pontevedra vén de publicar no BOPPO deste luns 25 de maio o novo calendario de cobro de tributos e prezos públicos delegados. Este novo calendario fiscal, que rexerá de xuño a decembro, afecta aos tributos e prezos públicos naqueles concellos e entes que teñan delegados os seus cobros ao ORAL. Máis polo miúdo, afecta ao Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), o Imposto sobre Bens Inmobles (IBI), o Imposto sobre Actividades Económicas (IAE) e diferentes taxas e prezos públicos municipais.

Amais, co fin de dotar dunha maior flexibilidade ás persoas contribuíntes no cumprimento das súas obrigas tributarias estableceuse un Plan de Pagos Personalizados COVID-19, habilitado para facilitar o pago fraccionado das cotas do recibo correspondentes ao Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), Imposto sobre Bens Inmobles (IBI) e Imposto sobre Actividades Económicas (IAE), no período voluntario de pagamento. Para acollerse a este Plan de Pagos Personalizados COVID-19 as persoas interesadas deberán presentar a solicitude antes do 15 de xuño a través da oficina virtual do ORAL (https://ovt.depo.gal) ou a través do resto de sistemas regulamentados na Lei de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas co modelo normalizado. O pagamento realizarase en ata 6 mensualidades sen existir unha contía mínima no importe de cada prazo.

A Deputación de Pontevedra fixou os seguintes períodos voluntarios de pago para o restante do ano 2020: IVTM, do 15 de xuño ao 3 de setembro; IBI, do 25 de xuño ao 5 de novembro; IAE, do 4 de setembro ao 16 de novembro, e respecto a taxas e prezos públicos, ata o 22 de xuño a 1ª cobranza, do 15 de xullo ao 15 de setembro a 2ª cobranza, do 16 de setembro ao 16 de novembro a 3ª cobranza e do 30 de outubro ao 30 de decembro a 4ª cobranza. A data dos cargos domiciliados ao abeiro do Plan COVID-19 que pon en marcha a institución provincial será o día 5 de cada mes a partir do 5 de xullo para o IVTM e o IBI e o día 5 de cada mes a partir do 5 de setembro para o IAE.

Amais da publicación no BOPPO a Deputación de Pontevedra tamén publicou na plataforma telemática cos concellos toda a información relativa ao novo calendario fiscal e á norma para a cobranza. Dita norma indica que o ingreso poderá realizarse a través da oficina virtual do ORAL ou a través de calquera entidade bancaria colaboradora. Os documentos de ingreso dos recibos non domiciliados en entidades financeiras enviaranse por correo postal ordinario ao domicilio único de cada contribuínte.