A Deputación destina 120.000 euros a axudas para actividades de dinamización da lingua galega

Están destinadas a entidades sen ánimo de lucro e o prazo de solicitude remata o 30 de abril
Publicado por o día 27/03/2018 na sección de Deputación de Pontevedra

A Deputación destina 120.000 euros a axudas para actividades de dinamización da lingua galega

A Xunta do Goberno vén de aprobar as bases das axudas para a realización de actividades de dinamización da lingua galega durante o exercicio 2018. A estas axudas, dotadas cunha partida orzamentaria de 120.000 euros, poderán concorrer entidades sen fins de lucro, que deben presentar as solicitudes entre o día seguinte da publicación do extracto no BOPPO e o 30 de abril.

As axudas para a dinamización do galego é unha liña creada no presente mandato polo departamento de Cultura e Lingua co obxecto de impulsar e fomentar o uso do idioma en todos os ámbitos sociais da nosa provincia, mediante o apoio ás actividades que neste eido realizan as entidades sen ánimo de lucro. Para acadar estes fins contempla o financiamento de actividades en catro apartados. O primeiro deles, baixo o epígrafe ‘fomento da creación e da difusión cultural en lingua galega’, inclúe certames literarios e xornalísticos, creación audiovisual e literaria, e feiras e eventos que promocionen a creación en lingua galega. O segundo, denominado ‘sociolingüística e toponimia’, engloba estudos e publicación sobre sociolingüística, e xornadas e publicación de recuperación da toponimia. O terceiro, denominado ‘fomento do emprego do galego no comercio e na industria’, vai encamiñado a promover xornadas, campañas e publicacións para a dinamización comercial en lingua galega. E o cuarto, ‘recoñecementos e distincións’, acolle actividades, accións e publicacións relacionadas coa conmemoración das Letras Galegas ou que recoñezan o labor de persoas ou colectivos que aposten polo galego.

Para a adxudicación destas subvencións, as bases reguladoras contemplan catro criterios. Cunha puntuación de ata 40 puntos, valorarase o orzamento total da actividade; con ata 25 puntos, figura a adecuación da actividade ao interese provincial; con ata 20 puntos, a difusión da actividade, segundo sexa de ámbito local, provincial, nacional ou internacional; e con ata 15 puntos,  a porcentaxe solicitada de financiamento.

Para solicitar estas axudas, as persoas físicas e xurídicas deben carecer de fins de lucro e desenvolver as súas actividades no ámbito territorial da provincia de Pontevedra -aínda que excepcionalmente poden ser de fóra da provincia se as actividades versan sobre temas de interese para a provincia-. Non poderán beneficiarse destas subvencións as ANPAS nin as asociacións que teñan pendente de xustificar subvencións concedidas no exercicio anterior no mesmo programa.

Desta convocatoria quedan expresamente excluídas as actividades subvencionadas no mesmo exercicio a través doutras convocatorias de subvencións ou plans provinciais da Deputación; os gastos de funcionamento das entidades, os gastos correntes, os gastos de persoal da propia entidade e as actividades xerais que se realizan ao longo de todo o ano. Tamén se exclúen as viaxes de lecer, as excursións, as festas gastronómicas e as festas populares, así como os gastos gastronómicos -agás cando garden relación directa coa actividade e sexan necesarios para o seu desenvolvemento-.