A Obra Social “la Caixa” destina 18.000 para loitar contra a pobreza infantil en Pontevedra

Preto de 700 persoas serán as beneficiarias directas destas axudas a través da convocatoria de Loita contra a Pobreza Infantil e a Exclusión Social, que este ano seleccionou en toda España 109 proxectos sociais cun investimento de máis de 2,6 millóns de euros.
Publicado por o día 26/08/2019 na sección de Social

A Obra Social “la Caixa” destina 18.000 para loitar contra a pobreza infantil en Pontevedra

Preto de 700 persoas, tanto nenos e mozos en risco de exclusión social como adultos en situación vulnerable, serán as beneficiarias directas das axudas que a Obra Social “la Caixa” concedeu este ano a dous proxectos sociais impulsados por entidades que actúan na provincia de Pontevedra. A achega económica total a estes proxectos ascende a 47.210 euros.

Estas axudas forman parte da convocatoria de Loita contra a Pobreza Infantil e a Exclusión social, a segunda en resolverse do Programa de Axudas a Proxectos de Iniciativas Sociais 2019, que no conxunto de España destina un investimento de 2,6 millóns de euros a 109 proxectos con máis de 46.000 beneficiarios directos.

O obxectivo desta convocatoria é impulsar proxectos dirixidos especialmente ao ámbito da infancia e a mocidade que fomenten procesos de empoderamento persoal a partir da implicación do propio beneficiario, potenciando a familia como centro de atención, favorecendo o desenvolvemento integral e o proceso de inclusión daquelas persoas en situación de vulnerabilidade. Por esta razón, contémplanse dous grandes ámbitos de actuación cunhas liñas prioritarias moi concretas:

1. Desenvolvemento social e educativo de nenos e mozos en situación de pobreza, e as súas familias.

⇒ O reforzo educativo e de competencias persoais

⇒ O lecer e tempo libre

⇒ Atención psicoterapéutica

⇒ Desenvolvemento de competencias parentales

⇒ Transición á vida adulta

⇒ Bens básicos: alimentación e hixiene infantil, equipamento escolar, etc.

2. Promoción da inclusión social para persoas en risco de pobreza ou exclusión.

⇒ Atención psicosocial e empoderamento persoal

⇒ Desenvolvemento de competencias básicas

⇒ Bens básicos: alimentación, hixiene e roupa

A CONVOCATORIA EN CIFRAS

Para a selección dos proxectos, ademais de avaliar os obxectivos, a metodoloxía e o impacto previsto, a Fundación Bancaria “la Caixa” pon especial énfase naqueles que destinan tempo coñecer a cada individuo, potencian os seus intereses, a súa corresponsabilidade, capacidade de elección e implicación. O empoderamento das persoas destinatarias como axentes activos de cambio é crucial no deseño, o desenvolvemento e a avaliación das actividades. Só así se consegue unha formulación integral, cunha perspectiva holística da persoa.

Ademais, tamén se valorou a complementariedade de cada unha das iniciativas cos recursos existentes no territorio, o apoio da Administración e a colaboración efectiva entre as entidades a través do participado, e a implicación da comunidade onde se desenvolven. Nos proxectos seleccionados participan 616 profesionais e máis de 2.000 persoas voluntarias. Nos proxectos seleccionados participan 616 profesionais e máis de 2.000 persoas voluntarias.

O presidente da Fundación Bancaria “la Caixa”, Isidro Fainé, destacou o esforzo e compromiso da entidade “con todos aqueles colectivos que loitan por unha sociedade máis xusta e igualitaria, onde as persoas vulnerables teñan oportunidades reais de inserción social”.

Convocatorias de axudas a proxectos de iniciativas sociais

A parte das dúas primeiras convocatorias xa resoltas, Promoción da Autonomía Persoal e Atención ao Envellecemento, á Discapacidade e á Enfermidade i Loita contra a Pobreza Infantil e a Exclusión Social, o Programa de Axudas a Proxectos de Iniciativas Sociais inclúe outras catro que se resolverán proximamente:

⇒ Vivendas para a Inclusión Social

⇒ Inserción Sociolaboral

⇒ Interculturalidad e Acción Social

⇒ Acción Social no Ámbito Rural

Premios “a Caixa” á Innovación Social

Un ano máis, a Obra Social “a Caixa” concederá tamén un recoñecemento especial a aqueles proxectos máis disruptivos, por implementar novos modelos de intervención social ou de xestión, coa sexta edición dos Premios “la Caixa” á Innovación Social.

Dez premios de 15.000 euros supoñerán un impulso adicional para cada un dos proxectos seleccionados por responder os retos actuais e por mostrar capacidade para modificar unha problemática social dunha maneira sustentable, eficiente e duradeira. As candidaturas valoraranse sobre a memoria e os resultados dos proxectos que se postularán para os premios.

 

A Obra Social, a alma de “la Caixa”

A Fundación Bancaria “la Caixa”, presidida por Isidro Fainé e dirixida por Jaume Virou, incrementou este ano 2019 o orzamento para a súa Obra Social, que se sitúa en 545 millóns de euros. Esta dotación posiciona á entidade como a primeira fundación privada de España e unha das máis importantes do mundo.

O desenvolvemento de programas sociais focalizados nos grandes retos actuais, como o desemprego, a loita contra a exclusión ou o acceso á vivenda, seguen concentrando boa parte dos esforzos. O 59% do orzamento, destínase ao desenvolvemento de programas sociais e asistenciais; o 23% é para a promoción da cultura e a educación; e o 18% dedícase á investigación e á formación de excelencia.