A Organización de Consumidores e Usuarios pon en marcha unha campaña sobre enerxía

Denuncia que en diez años la luz ha subido un 32% y el gas un 12,6%
Publicado por o día 21/03/2019 na sección de OCU,Social

A Organización de Consumidores e Usuarios pon en marcha unha campaña sobre enerxía

OCU lanza unha campaña para darlle a volta ao mercado da enerxía e mellorar a posición do consumidor. Trátase dunha campaña que ten diferentes accións co obxectivo común de mellorar a información que teñen os consumidores sobre un mercado complicado e en moitas ocasións hostil para os consumidores.

OCU sinala que, a pesar do tempo transcorrido desde a liberalización, a estrutura do mercado cambiou moi pouco. Segue sendo un oligopolio onde o 93% dos consumidores está en mans de 5 grandes grupos enerxéticos, e onde o 78,6% dos consumidores segundo a CNMC non coñece a diferenza entre o mercado libre e o mercado regulado.

Subidas de prezos

OCU denuncia que, desde fai dez anos, data na que se aprobou a Tarifa de Último Recurso, o que hoxe se coñece como PVPC, a factura da luz creceu un 34%. En xaneiro de 2009 un fogar medio pagaba 602 € ao ano pola subministración de electricidade, en xaneiro de 2019 a factura media ascendía a 807€, un incremento de máis de 200 €. OCU denuncia que a enerxía eléctrica incrementouse nese período o triplo que o IPC, (un 12,4%) un encarecemento que afecta máis as familias con menos recursos. No caso do gas, a subida foi máis moderada, o 12,6%, e en liña coa subida do índice xeral de prezos.

OCU advirte que a subida de prezo da electricidade en España fai que o noso país situeise entre os países cunha factura máis cara, só por detrás de Dinamarca, Alemaña, Bélxica e Irlanda. Para OCU son diversas a razóns que explican que a factura da luz en España sexa das máis altas de Europa, o déficit de tarifa herdado, a avultada factura das peaxes e outros cargos e un sistema marginalista de fixación do prezo da electricidade que outorga beneficios extraordinarios ás empresas en detrimento de os consumidores.

Abusos dos consumidores

A este panorama de descoñecemento e subidas de prezos únese un abuso continuado aos consumidores nun mercado cada vez máis agresivo. A dificultade e o grave descoñecemento do mercado é o terreo abonado para practícalas abusivas por parte das empresas.

Neste sentido OCU denuncia practícalas abusivas de determinadas empresas no mercado libre, como son a activación “encuberta” da tarifa de Discriminación Horaria ( DH) sen que os consumidores sexan conscientes diso e privándolles dalgúns dos seus beneficios. Tamén a opaca renovación de tarifas, onde as empresas non están obrigadas a comunicar a ningunha institución nin a dar publicidade ás tarifas que aplican na renovación dos seus contratos, o que provoca que as compañías poidan aplicar tarifas superiores nun 30% ao PVPC e que supón pagar máis de 200 euros anuais máis na súa factura da electricidade.

Bono social

O bono social será outra das cuestións que aborde OCU nesta campaña. Despois da reforma houbo un importante descenso de número de beneficiarios. Segundo o índice OCU de Solvencia Familiar un 17% de fogares resúltalles moi difícil ou imposible facer fronte ás facturas de gas e electricidade. OCU advirte que hai máis de 3.140.000 familias que se atopa nunha situación de pobreza enerxética.

Con todo, segundo os datos máis recentes, só 1.112.000 familias gozan na actualidade do bono social. OCU denuncia que só 2 de cada tres familias que teñen dificultades para pagar as súas facturas, pode acceder ao bono social, os estritos requisitos, o descoñecemento e a dificultade da solicitude son as barreiras coas que se atopan os consumidores nesta situación.

Por iso OCU pide que o acceso ao bono social sexa automático a proposta das comercializadoras do mesmo xeito que sucede en Portugal. Mentres isto non suceda, a organización vai traballar para informar a todos os posibles beneficiarios da súa existencia e a facilitar a súa tramitación, á vez que denunciase os problemas de acceso a esta tarifa.

OCU ofrecerá durante toda a campaña a súa ferramenta, o Recomendador, que permitirá avaliar entre outras cuestións se o usuario ten o dereito para solicitar o bono social e daralle unha clara referencia se a súa tarifa actual é competitiva ou non.

OCU vai organizar ademais, diferentes actos para axudar aos consumidores para entender a súa factura da luz, tentar aforrar na mesma ou facilitar o acceso ao bono social aos seus beneficiarios. A organización tamén pide o apoio dos consumidores a unha serie de medidas encamiñadas a lograr unha mellora das condicións dos usuarios no mercado.

Unha das accións da campaña é a compra colectiva. OCU pon en marcha outra edición da súa compra colectiva de enerxía que, como nas edicións anteriores, ten como obxectivo permitir aos usuarios acceder a unha tarifa competitiva que lles permita aforrar na factura da luz e gas. Na pasada edición os consumidores que participaron nesta compra colectiva obtiveron un aforro de 148 euros na súa factura anual da electricidade.

OCU lembra que as compras colectivas son o instrumento máis efectivo que teñen os consumidores para aforrar nun mercado complexo. Diversas autoridades, tanto no ámbito nacional como europeo, recoñecen as compras colectivas como un método que permite aos consumidores ter unha maior presenza e capacidade de decisión no mercado, polo que se inclúen entre as medidas e recomendacións que buscan aumentar a competencia no mercado.

Como sucede en todas as compras colectivas organizadas por OCU, a esta convocatoria convidouse a participar a todas as comercializadoras do mercado. Polo sistema de poxa determinarase a mellor tarifa para os inscritos na compra colectiva que será comunicada a todos os participantes. Cuantos máis consumidores inscríbanse, maiores serán as posibilidades de aforro. Os consumidores interesados en aforrar na súa factura de luz e gas poden inscribirse desde hoxe e ata finais de abril na plataforma www.quieropagarmenosluz.org, de forma gratuíta e sen compromiso.

OCU pon en marcha esta campaña para solicitar ás diferentes administracións implicadas que tomen unha serie de medidas para a mellora do mercado da enerxía desde o punto de vista do consumidor, en concreto, desde OCU pídese:

1. Non ás manipulacións do mercado.
Pedimos un maior control e un réxime sancionador máis eficaz que na práctica consiga acabar coas alteracións artificiais do prezo da electricidade que tanto prexudican aos consumidores.
2. Revisión de sistema de prezos almacenista.
É preciso revisar o sistema de fixación de prezos marxinal para evitar os beneficios extraordinarios dunhas tecnoloxías de produción fronte a outras, e conseguir un prezo que sexa máis xusto e equilibrado.
3. Revisión e redistribución das tarifas de acceso.
As peaxes e outros cargos das tarifas de acceso deben ser revisados e nalgún caso mesmo eliminados do sistema eléctrico. Certos conceptos deberían incluírse nos Orzamentos Xerais do Estado. O sistema co que se distribúen peaxes e cargos entre os diferentes consumidores eléctricos debe ser transparente. A día de hoxe, os pequenos consumidores asumen o 75% das tarifas de acceso, nun sistema que favorece ás grandes empresas.
4. Revisión do IVE da electricidade.
A electricidade é un servizo de primeira necesidade e o tipo impositivo do 21% debería revisarse á baixa, aplicando tipos reducidos como xa fan outros países europeos. Non é razoable que un servizo básico que, necesita un mecanismo adicional de protección como o bono social, sufra un elevado imposto.
5. Eliminación do Imposto da Electricidade.
Este imposto naceu cunha finalidade concreta que xa desapareceu, pero segue vixente e eleva a factura eléctrica nun 5,11%. OCU considera imprescindible que se elimine o Imposto de Electricidade e que as Comunidades Autónomas, actuais beneficiarias, busquen outros métodos de financiamento máis xustos.
6. Impulso ao Bono Social.
É urxente simplificar o proceso con fórmulas de aplicación automática, como xa sucede noutros países. Así todas as familias que o necesitan poderán acceder a el de maneira rápida.
7. Aposta pola eficiencia enerxética.
É preciso aproveitar as novas oportunidades que ofrecen os actuais (e futuros) equipos de medida, o autoconsumo, os agregadores de demanda, os sistemas de almacenamento distribuído…, os sistemas de fontes renovables, facilitando que se trasladen ao consumidor final unhas vantaxes para mellorar o seu aforro e eficiencia enerxética.
8. Mellora da transparencia.
OCU esixe transparencia sobre as tarifas que as comercializadores aplican nas revisións de contrato aos seus clientes: o descoñecemento do mercado enerxético e a confusión interesada provocada polas comercializadoras de enerxía fai que moitos clientes estean no mercado libre con tarifas moi elevadas.
9. Fomento á competencia.
É preciso adoptar medidas efectivas de impulso á competencia nun sector no que os grandes grupos enerxéticos seguen conservando unha posición de dominio nas súas áreas de distribución.

10. Novas relacións.

OCU pide a redefinición das relacións consumidor-distribuidora-comercializadora incluíndo a futuros axentes do mercado enerxético co obxectivo de protexer os dereitos dos consumidores, garantindo o mellor servizo.