“A Policía Nacional impulsa o uso da linguaxe inclusiva na formación dos seus axentes”

A publicación da nova guía de linguaxe non sexista na Policía Nacional é un claro exemplo da pretensión da Institución en facer efectivo o principio de igualdade
Publicado por o día 08/03/2019 na sección de Formación

“A Policía Nacional impulsa o uso da linguaxe inclusiva na formación dos seus axentes”

A Policía Nacional impulsa o uso da linguaxe inclusiva coa elaboración dunha guía de linguaxe non sexista destinada aos seus axentes. O novo documento pretende constituírse nun referente na forma de expresión nos documentos, ao unificar criterios e orientar o uso cotián da linguaxe. A Policía Nacional ha incluído a igualdade de xénero como obxectivo estratéxico dentro do Plan Estratéxico, claro exemplo da pretensión da Institución en facer efectivo o principio de igualdade. A creación da Oficina Nacional de Igualdade de Xénero (ONIG) fai máis dun ano, deu resposta á necesidade de contar cun órgano que promovese a igualdade real e efectiva de mulleres e homes dentro das súas filas.
 

A igualdade de xénero como obxectivo estratéxico

 
A Policía Nacional como Institución moderna e democrática que é, debe ser reflexo da sociedade diversa á que pertence, e debe encamiñarse a lograr que a igualdade entre mulleres e homes dentro da nosa corporación sexa unha realidade.
 
Como exemplo do compromiso coa Igualdade, a Policía Nacional ha incluído a igualdade de xénero como obxectivo dentro do seu Plan estratéxico. Esta medida comporta a implementación de diversos obxectivos e medidas específicas entre as que destacan o desenvolvemento de medidas de información e formación en igualdade de xénero, o fomento da introdución da perspectiva de xénero na Policía Nacional e o impulso do uso da linguaxe inclusiva.
 

Fomento da linguaxe inclusiva

 
A Policía Nacional ha decidido reforzar o papel que a linguaxe ten na loita por lograr a igualdade real entre homes e mulleres. Para iso, elaborouse a primeira guía de linguaxe non sexista na Policía Nacional nun claro exemplo da pretensión en facer efectivo o principio de igualdade.
 
O novo documento, propio e sinxelo, pretende unificar criterios e servir como referencia na forma de expresión dos documentos que contituyen a produción normativa da Institución cun claro obxectivo, orientar o uso cotián da linguaxe inclusiva.
 

Continua formación en materia de igualdade

 
Desde a súa creación no mes de febreiro do pasado 2018, a Oficina Nacional de Igualdade de Xénero (ONIG) ver por manter un coñecemento actualizado da situación da muller na Corporación. Os seus principais obxectivos son detectar áreas potenciais de discriminación e avanzar na adopción de medidas que favorezan a conciliación da vida persoal e laboral, así como as condicións de representación da muller na Policía Nacional e impulsar programas de formación en igualdade de xénero.
 
Durante o pasado ano, a ONIG fomentou a formación en materia de igualdade a través de diversos cursos, seminarios, xornadas e conferencias impartidos a máis de 1.600 policías. Para este ano esta cifra se quintuplicará, nun claro exemplo do compromiso da Policía Nacional coa continua formación dos seus axentes en materia de igualdade.