A posición de Vigo Histórico fronte o Túnel non varía: incumpre PEPRI e Lei de Patrimonio

Publicado por o día 25/10/2019 na sección de Galicia,Vigo

A posición de Vigo Histórico fronte o Túnel non varía: incumpre PEPRI e Lei de Patrimonio
“A decisión do Tribunal desestima por mor de temas formais e non se pronuncia sobre o fondo do Recurso. O TACgal traslada a Patrimonio da Xunta e Concello o pronunciamento sobre a ilegalidade das Obras. Oconcello tramitou como unha humanización unha obra de infraestrura sen exposición publica. Vigo Histórico reclama a Concello de Vigo e Patrimonio da Xunta que se pronuncien sobre o fondo do asunto. Vigo fai a transición ecoloxica en sentido contrario”, asegura a Asociación Vigo Histórico.

Comunicado de Vigo Historico

Dúas horas despois de finalizar a nosa rolda de prensa, recibimos a resolución do Tribunal Administrativo de Contratación Publica dá Comunidade Autónoma de Galicia ( TACGal ) que resolvía “inadmitir ou recurso interposto” pola Asociación pola Defensa do Vigo Histórico e particulares afectados desestimando o mesmo por temas de tipo formal. A decisión do Tribunal estriba nun plano estritamente procedemental, e non se pronuncia sobre o fondo do Recurso.
 
Unha decisión do TACGal na liña da recibida non colle por sorpresa a Vigo Histórico pois valoramos esa posibilidade. A posición da Asociación Vigo Histórico fronte ao túnel non varía, e a nosa perseveranza tampouco.
 
A pronta resolución deste recurso interesaba sobre todo ao concello que pretende executar a obra, custe o que custe. Pero a realidade é que a cuestión de fondo aínda está pendente de pronunciamento por parte do Concello de Vigo e da Consellería de Cultura da Xunta de Galicia.
 
Tan é así que mesmo a propia resolución recoñece que deben de ser estes, os que deben de pronunciarse sobre a ilegalidade da aprobación do Proxecto.
 
O comentado antes pon en evidencia a plena vixencia do considerado na declaración que se anexa, pois o que dicimos forma parte das revisións de oficio presentadas ante Concello e Patrimonio da Xunta, que están sen contestar.
 
Por ese motivo urximos ambas as administracións para que inicien os procedementos oportunos antes de que se poidan xerar prexuízos de imposible reparación.
 
Agora máis que nunca é o momento en que o que os medios e á cidadanía coñezan o fondo de da nosa declaración. Que estuden o noso documento, razoen e debatan. A sociedade civil ten menos trabas formais que as administracións públicas, e non hai nada máis democrático que o razoable uso dá liberdade de expresión.
 
Nestes links tamén podedes descargar infografías, que por certo son amables, e nada demagoxicas, pero que si amostran o estreitamento das rúas en termos no recollidos no Pepri vixente, no apartado descargas que esta no final do documento. Son pesadas e tardan en baixar pois están en 300pp con resolucion >4000 puntos.