A Unidade de Cultura Científica do CSIC en Galicia cumpre unha década divulgando a I+D+i ao público non especializado

Conmemórao con dous curtos audiovisuais

A comunicación social da ciencia é unha das principais liñas de actuación do Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC). leva a cabo a través da Vicepresidencia Adxunta de Cultura Científica (VACC) e da súa Rede de Unidades de Cultura Científica (UCC), presentes en varias comunidades autónomas.

Foi no ano 2007 cando a Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía ( FECYT) creou estas estruturas, chamadas Unidades de Cultura Científica, como axentes intermediarios entre as institucións que as acollen e os cidadáns, co obxectivo principal de promocionar a cultura científica, tecnolóxica e da innovación, a través de actividades de diversa tipoloxía: comunicación científica, divulgación, formación, etc. Hoxe en día convertéronse nun dos principais axentes na difusión e divulgación da ciencia en España, e constitúen un servizo crave para mellorar e incrementar a formación, a cultura e os coñecementos científicos dos cidadáns. A UCC do CSIC en Galicia leva unha década de servizo e é a única recoñecida pola FECYT na comunidade autónoma galega.

No marco deste aniversario e fuxindo das cifras, creáronse dous curtos audiovisuais en clave de humor, concibidos como pílulas divulgativas en si mesmas. Están dirixidos a estudantes universitarios e adultos en xeral.

A peza máis longa, titulada “Dá igual como sexas”, quere chamar a atención sobre a importancia que ten a ciencia na vida das persoas. Para iso imaxina unha sociedade na cal a investigación se vive con gran interese e esperta paixóns en diferentes sectores sociais.

O curto máis breve titulado, “10 anos divulgando a Ciencia”, quere dar visibilidade ao CSIC e á UCC en Galicia a través do ritual da Árbore da Ciencia situado na Rúa do Franco, en Santiago de Compostela.

Os vídeos están dispoñibles na canle en YouTube da UCC.

As principais liñas de actuación da UCC do CSIC en Galicia

Entre as funcións da UCC do CSIC en Galicia está a de achegar a ciencia á cidadanía con especial esforzo na comunidade educativa; establecer vínculos de colaboración estables con outras entidades en materia de cultura científica; implicar e dar apoio ao persoal científico e técnico dos centros do CSIC en Galicia que decidan levar a cabo iniciativas en materia de cultura científica; deseñar accións innovadoras en formatos atractivos e colaborar en accións lideradas desde a VACC, entre outras.

O labor da UCC fundaméntase nos traballos de investigación que levan a cabo nos cinco centros do CSIC en Galicia (Misión Biolóxica de Galicia, Instituto de Estudos Galegos Pai Sarmiento, Instituto de Investigacións Mariñas, Instituto de Investigacións Agrobiológicas de Galicia e Instituto de Ciencias do Patrimonio) e na implicación do seu persoal, que foi fundamental durante estes dez anos.

A procura activa de fondos públicos e privados para o deseño, organización e desenvolvemento de accións de cultura científica é unha acción prioritaria, que leva a cabo mediante a participación en convocatorias públicas e a firma de convenios e acordos con outras entidades.

Entre os proxectos de divulgación científica desenvolvidos estes anos destaca Exper-i-Ciencia CSIC, encontros entre persoal científico e técnico do CSIC con estudantes que chegou a miles de estudantes de toda Galicia; as actividades organizadas ao redor das celebracións anuais como o Ano Internacional da Astronomía 2009, Ano Internacional dos bosques 2011, Ano Internacional dos Chans 2015, Ano Internacional dos Legumes 2016, etc.

Os vínculos establecidos con outras entidades de dentro e fóra do Sistema de I+D+i son outros dos valores destacables desta UCC que colaborou con concellos, universidades, museos, fundacións, bibliotecas, etc.

A ciencia como parte da cultura é outra das prioridades desta UCC. Así, ademais de colaborar en feiras e accións culturais como CULTURGAL, o Salón do Libro Infantil e Xuvenil de Pontevedra, ou o Mes dá Ciencia en Galego, esta unidade aposta polo teatro científico a través da obra Que traballo tan curioso”, que se representou en máis de 40 localidades de dentro e fóra da comunidade galega grazas ao proxecto Cidade Ciencia, apoiado actualmente pola FECYT.

Un dos fitos máis singulares desta UCC nos seus 10 anos de vida, é a colaboración con Xosé Castro de Producións Zopilote, que co asesoramento de Serafín González do Instituto de Investigacións Agrobiológicas de Galicia, deu como resultado o capítulo 131 da comedia “Era visto!” da TVG titulado “Arde sobre queimado”, que achegaba a problemática dos incendios forestais ao gran público.

A UCC do CSIC en Galicia conta con espazos propios nas redes sociais: Facebook e Twitter.

Desde a súa creación a UCC desenvolveu actividades novas e adaptadas ao público xeral, facendo un especial esforzo en achegar a I+D+i aos máis novos e a zonas rurais e promovéronse numerosas accións de divulgación científica, algunhas consolidadas e outras en novos formatos. Todo foi posible grazas á implicación e o compromiso do persoal do CSIC en Galicia coa comunicación social da Ciencia.

 

Noticias de última hora en Vigo. Te contamos todo lo que sucede en nuestra ciudad. Desde los sucesos más relevantes hasta artículos de opinión y de interés.

SIGUENOS EN TELEGRAM