A Unión de Xubilados e Pensionistas de UGT-VIGO anima aos pensionistas que traballaron a tempo parcial e se xubilaron antes do 12 de agosto a que reclamen a inaplicación do coeficiente redutor

Os afectados poden acudir para iniciar os trámites da reclamación a calquera das sedes que UGT ten en Galicia
Publicado por o día 27/01/2020 na sección de Sindicatos,UGT

A Unión de Xubilados e Pensionistas de UGT-VIGO anima aos pensionistas que traballaron a tempo parcial e se xubilaron antes do 12 de agosto a que reclamen a inaplicación do coeficiente redutor

UXP Vigo lémbralles aos pensionistas que traballaron a tempo parcial e se xubilaron antes do 12 de agosto a que teñen dereito a reclamar porque se lles aplicou un coeficiente redutor (coeficiente de parcialidade) que foi declarado nulo polo Tribunal Constitucional o pasado 3 de xullo de 2019. E, xa que a Seguridade Social só aplica dende o 12 de agosto de oficio a sentenza ás novas pensións, se non hai reclamación, as anteriores quedarán sen gozar deste beneficio. Por iso, UGT xa puxo en marcha no seu momento a campaña “Pensionista reclama. É de xustiza. É o teu dereito” . O Sindicato insiste en que os afectados poden dirixirse a calquera das sedes que UGT ten en Galicia para asesorarse e iniciar os trámites para facer a reclamación.

UGT aposta por aplicar a retroactividade porque a doutrina do Tribunal de Xustiza da UE establece que non se poden limitar temporalmente os dereitos dos afectados por esta discriminación. Esta doutrina prevalece sobre o que digan os tribunais nacionais, incluído o TC español.

Dende UGT aclárase que o alcance real da sentenza chega aos pensionistas cando a súa parcialidade da xornada laboral sexa inferior ao 67% da de tempo completo ou que carezan de complementos a mínimos porque ao recalcular a pensión quedaría absorbido o efecto da propia sentenza.

Segundo as estimacións do Sindicato, xa que a Seguridade Social non facilita datos concretos ao respecto, e en base a datos da EPA, en Galicia poderían verse beneficiados da aplicación da demandada retroactividade uns 6.000 pensionistas (120.000 en todo o Estado). Así, Galicia, xunto co País Vasco, sería a cuarta comunidade con máis beneficiarios. Só estarían por enriba comunidades con moita máis poboación, como Andalucía, Cataluña, Comunidade Valenciada ou Madrid.

Para o Sindicato, outra das grandes eivas da sentenza é que só considera inconstitucional a forma de calcular o período cotizado pero non se pronuncia sobre a base reguladora das pensións de xubilación das persoas a tempo parcial, que orixina tamén a redución da contía destas pensións.

13,6% dos traballadores galegos teñen un contrato a tempo parcial e, destes, o 52,8% o teñen de xeito involuntario. Do total, o 74,3% corresponde a mulleres. A parcialidade ten rostro de muller

A nulidade reside nun principio de discriminación, debido a que son as mulleres as que na súa maioría traballan a tempo parcial, o 74,3% do total en Galicia. Polo tanto, a razón da inconstitucionalidade vincúlase a unha discriminación indirecta por razón de sexo. O que se está cuestionando, ou alomenos, o que se debería cuestionar é unha brecha de xénero nas pensións que deriva dunha brecha do propio mercado laboral e mesmamente dun mercado laboral precarizado, sobre todo, dende a imposición da reforma laboral de 2012. Non se pode esquecer que o 13,6% da totalidade dos traballadores galegos teñen un contrato a tempo parcial e que, destes, o 52,8% afirman ter esta modalidade de contratación por non atopar un a tempo completo.

Por iso, UGT entende que, ademais dos casos concretos dos afectados aos que non se lles recoñece o dereito por ter operativa a pensión antes do 12 de agosto, hai que defender xa unha reforma en profundidade para mellorar a protección social neste país. Trátase de dar resposta a estas formas de atipicidade no emprego, máis ben de precariedade laboral, e desde un enfoque de xénero.

Xa que a sentenza non vai resolver totalmente os problemas reais que teñen os traballadores a tempo parcial, en materia de pensións: contías baixas, limitacións no complemento a mínimos, acceso tardío á xubilación anticipada e á ordinaria, a maioría terán que facelo aos 67 anos. O novo Goberno ten que asumir esta obriga, impulsando novas normas legais, cosensuadas no marco deo diálogo social.

O novo Goberno ten que asumir esta obriga impulsando novas normas legais, consensuadas no marco do diálogo social.