A UVigo destina 150.000 euros para axudas urxentes que palíen o impacto da COVID-19 nas economías familiares

A contía máxima da bolsa será o 50% da matrícula de grao, mestrado ou doutoramento
Publicado por o día 28/05/2020 na sección de Coronavirus,Galicia,Universidade de Vigo,Vigo

ERTES, despidos, redución de ingresos… o impacto do confinamento decretado polo estado de alarma dende o 14 marzo nas economías familiares está a ter un impacto directo moi grave sobre a renda das familias. Para tratar de paliar os efectos que estas circunstancias poidan ter no rendemento académico do alumnado, a Universidade de Vigo acaba de lanzar unha convocatoria de axudas urxentes e excepcionais para o estudantado afectado polas consecuencias económicas da declaración do estado de alarma que lle impida ou dificulte a continuidade dos seus estudos. Estas bolsas cubrirán ata un máximo do 50% da matrícula, tanto de grao como de mestrado e doutoramento.

Dende a Vicerreitoría de Captación de Alumnado, Estudantes e Extensión Universitaria explican que
“as medidas de confinamento da poboación e as restricións a actividade económica que se derivan do estado de alarma teñen un impacto directo moi grave sobre a renda das familias, situación que pode afectar negativamente ao rendemento académico do alumnado afectado, polo que concorren razóns de interese público que aconsellan a adopción de medidas extraordinarias en materia de axudas ao alumnado máis vulnerable”. Así, con estas axudas trátase de asegurar que o alumnado da Universidade de Vigo manteña a súa actividade académica a pesar das importantes perdas de renda sufridas por eles mesmos e as súas familias.

150.000 para as axudas

O importe do crédito orzamentario retido para esta convocatoria ascende a un máximo
de 150.000,00 €, e a contía máxima da bolsa será o 50% do importe dos prezos públicos por servizos académicos dos créditos matriculados, incluídas as penalizacións por falta de pagamento, unha vez realizadas as exencións e bonificacións do pagamento dos prezos ás que teña dereito a persoa beneficiaria. O pagamento da bolsa efectuarase no prazo dun mes desde a resolución de adxudicación.

Pode solicitar estas bolsas os estudantes matriculados en titulacións de grao, mestrado e doutoramento da Universidade de Vigo no momento da declaración do estado de alarma, sempre e cando algún membro da unidade familiar se atopen en situación de desemprego ou de Expediente Temporal de Regulación de Emprego (ERTE) como consecuencia directa da COVID-19; sexa traballador por conta allea e teña reducido a xornada laboral por coidados como consecuencia directa da COVID-19; ser traballador por conta propia e ter concedida a prestación extraordinaria por cese de actividade ou ben ser traballador do fogar e ter concedido o subsidio extraordinario por falta de actividade.

A estes efectos considérase a unidade familiar composta polo pai e a nai (ou titores legais),
a persoa solicitante, e os/as irmáns/ás solteiros/as menores de 25 anos. No caso de separación legal ou divorcio dos proxenitores cando a custodia non sexa compartida non se considera membro da familia aquel que non conviva co/a solicitante, pero si o novo cónxuxe ou persoa unida por análoga relación. Tamén serán considerados membros, os/as irmáns/ás de maior idade cando se trate de persoas con discapacidade e os/as avós/avoas, que xustifiquen a súa residencia no mesmo domicilio co certificado municipal conxunto correspondente a 31 de decembro de 2018; no caso de non acreditar a convivencia non serán tidos en conta.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 19 de xuño. Toda a información da convocatoria pode consultarse neste enlace.