A Xunta e o concello inician os contactos para planificar a ampliación do hospital da Coruña

A de hoxe foi unha primeira toma de contacto. Representantes políticos das administracións autonómica e local e técnicos acordaron establecer grupos de traballo para comezar a darlle forma ao que será o novo hospital universitario da Coruña.

A Xunta comprometeuse a estudar xa posibles cambios sobre o proxecto inicial. O Concello propón unha reordenación das zonas verdes e dos espazos libres, para reducir o número de expropiacións.

A intención é que as primeiras obras comecen en cousa de dous meses.

Noticias de última hora en Vigo. Te contamos todo lo que sucede en nuestra ciudad. Desde los sucesos más relevantes hasta artículos de opinión y de interés.

SIGUENOS EN TELEGRAM