A Xunta organiza en Mondariz un curso sobre iniciación e mellora das gandarías de ovino e cabrún

Terá lugar a vindeira semana, concretamente entre o luns 24 e o xoves 27 de agosto

A Consellería do Medio Rural, a través da Axencia Galega da Calidade Alimentaria (Agacal), organiza en Mondariz un curso sobre iniciación e mellora das gandarías de ovino e cabrún. O curso terá lugar na casa do Concello a vindeira semana, concretamente entre o luns 24 e o xoves 27 de agosto. Este curso levarase a cabo tamén ao longo dos vindeiros meses de setembro e outubro noutros concellos da Comunidade.

A acción, que está integrada no Plan de formación ao agro galego 2020, contará cunha duración de 24 horas. En concreto, o curso proporcionará unha formación teórico-práctica en aspectos básicos das gandarías de ovino e cabrún, así como nas instalacións e sistemas de manexo. Tamén se tratará a alimentación e a implantación de pradarías, fertilización e cambio climático, o manexo reprodutivo, pautas sanitarias e a iniciación ou transición á gandarías ecolóxicas. Do mesmo xeito, abordarase a xestión técnico-económica para reforzar a estratexia das explotacións, pasando polas axudas, os trámites administrativos e sistemas de comercialización da produción.

O principal obxectivo do Plan de formación ao agro galego é impulsar o desenvolvemento das actividades formativas, de demostración e información que desenvolve a Consellería do Medio Rural. Con estas accións, preténdese contribuír á implementación dos coñecementos dos agricultores, gandeiros, silvicultores ou representantes da industria agroalimentaria.

Así, trátase de mellorar a capacitación dos traballadores dos sectores agropecuario e forestal en todo o relacionado cos aspectos técnicos e económicos das súas actividades. Para iso, abórdanse temáticas relacionadas coa reordenación das producións, o emprego dos métodos produtivos respectuosos coa conservación e a protección do medio.

Con esta formación promóvese que o sector agropecuario e silvícola utilice dun xeito eficiente os recursos, co fin de que sexan economicamente viables, produtivos e competitivos. Tamén se busca que as granxas sexan respectuosas co medio ambiente e resistentes ao cambio climático, traballando con sistemas de produción que vaian en harmonía cos recursos naturais.

Noticias de última hora en Vigo. Te contamos todo lo que sucede en nuestra ciudad. Desde los sucesos más relevantes hasta artículos de opinión y de interés.

SIGUENOS EN TELEGRAM