A Xunta porá en marcha o expediente dixital do empregado público

Será un instrumento esencial para axilizar e simplificar os procesos de selección de persoal, concursos de traslado ou a xestión da carreira profesional
Publicado por o día 13/01/2020 na sección de Emprego,Xunta de Galicia

A Xunta porá en marcha o expediente dixital do empregado público

A Xunta vai por en marcha o expediente dixital do empregado público, que permitirá a xestión electrónica de todos os procesos vinculados á carreira profesional dos profesionais da Administración autonómica. Con este obxectivo, a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) vén de licitar a adaptación, evolución, implantación e soporte da plataforma FIDES, o sistema que se está a empregar no SERGAS para xestión dos recursos humanos do ámbito sanitario.

Unha vez en marcha, o sistema permitirá a xestión integramente dixital das listas de contratación, dos procesos selectivos, dos concursos de traslados e de todo o relativo á carreira profesional dos traballadores da Administración autonómica, consolidando un expediente dixital único do empregado público.

Este expediente estará integrado no arquivo electrónico da Xunta, o que garantirá a súa interoperabilidade entre administracións, evitando que os traballadores do sector público autonómico teñan que que achegar documentos ou acreditar méritos que xa obran en poder das administracións.

A implantación do novo sistema contempla, tamén, a reorganización do portal do profesional do sector público autonómico, a canle a través da cal os empregados públicos poderán acceder ao seu expediente profesional sen necesidade de solicitude previa.

A primeira fase de implantación de FIDES abranguerá aos empregados públicos da administración xeral pero irase configurando como a expediente dixital único para todos os empregados do sector público autonómico.

A licitación, cun importe de 735.000 euros, establece un prazo de dous anos desde a formalización do contrato para completar o proceso e activación progresiva das funcionalidades do sistema durante eses 24 meses.

Plan de Goberno Dixital 2020

A implantación do expediente dixital do empregado público é un dos obxectivos recollidos no Plan de Administración e Goberno Dixital 2020, que sinala entre as súas iniciativas a identificación e ordenación dos datos e documentos que compoñen un expediente de empregado publico nun contexto dixital; a dixitalización da documentación dispoñible; a integración como expediente no arquivo electrónico administrativo; facilitar a consulta dende o sistema de autoservizo de información e establecer os procedementos de actualización continuada da información do expediente.