Ábalos anuncia que nas próximas semanas regularase a instalación de puntos de recarga eléctrica na Rede de Estradas do Estado

O ministro de Transportes, Movilidad e Axenda Urbana, José Luis Ábalos, anunciou que nas próximas semanas modificarase a Orde Ministerial de accesos á Rede de Estradas do Estado para regular a instalación, xunto ás estradas estatais, de puntos de recarga eléctrica e promover o despregamento por operadores privados dunha rede de recarga de vehículos eléctricos.
Publicado por o día 17/02/2020 na sección de España

Ábalos anuncia que nas próximas semanas regularase a instalación de puntos de recarga eléctrica na Rede de Estradas do Estado

Na súa intervención na inauguración do VIII Congreso Nacional de Enxeñería Civil, organizado en Madrid polo Colexio de Enxeñeiros de Camiños, Canles e Portos, Ábalos mencionou a necesidade de actuar no ámbito interurbano, con medidas destinadas a impulsar as enerxías renovables, a sustentabilidade e a transición ao futuro coche autónomo.

A este respecto, sinalou que se debían sentar as bases para a categorización das estradas en función á súa adaptación ao vehículo autónomo e establecer medidas para impulsar os servizos de transporte á demanda e a mobilidade compartida tamén na contorna rural.

Por outra banda, o ministro afirmou que a Estratexia de Movilidad Segura, Sostible e Conectada, na que vén traballando o seu Departamento, sentará as bases da futura Lei de Movilidad e será a “lanzadeira que fará que España transite das súas políticas de infraestruturas e transporte do século XX cara a unha política de mobilidade segura e sostible do século XXI”.

Ademais, anunciou que esta Lei, que debe contar co suficiente consenso político e social, articularase ao redor dos grandes ámbitos de políticas públicas, como son:

A nova política de infraestruturas, na que senten as bases, sustentadas no Pacto de Estado da Movilidad, dos posibles criterios de priorización dos investimentos e a súa forma de financiamento.

A definición de criterios e unha metodoloxía multimodal para o establecemento das obrigacións de servizo público (OSP) e as subvencións de mobilidade e do transporte.

A mobilidade sostible para todos, con medidas ambiciosas destinadas a reducir as emisións, mellorar a conectividade e garantir a seguridade e a accesibilidade.

Diálogo inclusivo co resto dos actores

O ministro sinalou que esta estratexia, forxada sobre a base dun diálogo inclusivo co resto dos actores, administracións e a sociedade, quérese someter a un proceso de participación pública, con reunións e xornadas con todos os axentes interesados. E aproveito para convidar os profesionais da enxeñería para participar cando se conte co primeiro documento elaborado.

O responsable do Departamento abundou nese enfoque colaborativo tamén entre a administración xeral, autonómica e local, co obxectivo de conseguir que os diferentes modos de transporte, con independencia da súa titularidade, compleméntense e funcionen en todo o territorio como unha rede integrada. Unha integración que, ao seu xuízo debe ser física, tarifaria, de servizos e que inclúa todas as alternativas de mobilidade.

Ábalos destacou que as empresas públicas dependentes do Departamento están a participar activamente como punta de lanza do cambio. Así mencionou que:

AENA participa na iniciativa Net Zero2050, e traballa polo autoabastecimiento enerxético das súas instalacións a partir de fontes renovables a través do seu Plan Fotovoltaico.

ADIF está a desenvolver o proxecto piloto Ecomilla en Atocha para crear áreas de cero emisións na contorna das súas estacións. E continúa desenvolvendo un plan de ferrolineras, consistente no despregamento de puntos de carga rápida de coches eléctricos para aproveitar a enerxía de freado dos trens.

Renfe continúa avanzando na súa nova plataforma de mobilidade como servizo.

E Portos do Estado, coordinou un proxecto europeo que establece as bases para a aplicación de eco-incentivos para fomentar as autoestradas do mar.

Para o ministro, este “Gran Ministerio”, fala dun novo tempo para as infraestruturas, a mobilidade e a vivenda, que contribúa a crear o estado de benestar do século XXI. Trátase, segundo el, dunha nova etapa caracterizada polos desafíos do noso tempo e do noso país; cunha axenda de rexeneración e modernización de España, na que hai aínda moito por facer.

Pero, ao seu xuízo, para seguir evolucionando, ten que aplicarse un novo enfoque, na que é necesario pensar antes en solucións de mobilidade que na construción de novas infraestruturas. É unha política que afronte este novo tempo caracterizado polos desafíos sociais, ambientais, demográficos e tecnolóxicos e que sitúen ao cidadán e ao usuario no centro de todo o sistema.

Ábalos afirmou, finalmente, que o seu Ministerio xa partía da idea de que a mobilidade é un dereito e que había que garantir a igualdade e a xustiza social cun novo modelo accesible a todos os cidadáns.