Aberto o prazo para inscribirse nas oposicións ampliadas para profesorado técnico de FP

O prazo de inscrición estará aberto desde o 26 de xaneiro ata o 9 de febreiro

A Xunta publicará mañá a Orde do 15 de xaneiro de 2021 pola que se modifica a convocatoria dos procedementos selectivos da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, coa finalidade de abrir de novo o prazo para que as persoas interesadas se poidan inscribir nas oposicións ampliadas para profesorado técnico de FP.

O prazo de inscrición estará aberto desde o 26 de xaneiro ata o 15 de febreiro. Non terán que realizar unha nova solicitude aquelas persoas que a fixeran no prazo do 1 de xuño ao 19 de xuño de 2020. En calquera caso, se as persoas xa inscritas desexasen modificar a quenda de ingreso, a exención da proba de coñecementos da lingua galega ou outra circunstancia, poderán efectualo mediante a formalización dunha nova solicitude que anulará a anterior, sen necesidade de que efectúen un novo pagamento das taxas.

O novo período de inscrición circunscríbese unicamente ás 603 prazas convocadas en 24 especialidades do corpo de profesorado técnico de FP, que se distribúen do seguinte xeito:

Código/especialidade
Reserva persoas con discapacidade
Libre
Total
201
Cociña e Pastelaría
2
24
26
202
Equipos Electrónicos
3
39
42
203
Estética
2
22
24
204
Fabricación e Instalación de Carpintería e Moble
2
23
25
205
Instalacións e Mantemento de Equipos Térmicos e Fluídos
1
15
16
206
Instalacións Electrotécnicas
2
22
24
208
Laboratorio
1
11
12
209
Mantemento de Vehículos
4
46
50
210
Máquinas, Servizos e Producción
5
5
211
Mecanizado e Mantemento de Máquinas
1
17
18
214
Operacións e Equipamentos de Elaboracións de Produtos Alimentarios
1
19
20
216
Operacións de Produción Agraria
1
15
16
217
Patronaxe e Confección
1
17
18
218
Peiteado
2
21
23
219
Procedementos de Diagnóstico Clínico e Ortoprotésico
1
15
16
220
Procedementos Sanitarios e Asistenciais
2
30
32
221
Procesos Comerciais
2
22
24
222
Procesos de Xestión Administrativa
3
45
48
223
Produción de Artes Gráficas
1
15
16
225
Servizos á Comunidade
2
31
33
226
Servizos de Restauración
1
16
17
227
Sistemas e Aplicacións Informáticas
4
51
55
228
Soldadura
1
19
20
229
Técnicas e Procedementos de Imaxe e Son
2
21
23
Total
42
561
603

O obxectivo da Consellería de Cultura, Educación e Universidade con esta ampliación da oferta é contrarrestar os efectos da LOMLOE, que prevé a extinción deste corpo, fundamental para a formación do alumnado de FP, especialmente no ámbito práctico.

Noticias de última hora en Vigo. Te contamos todo lo que sucede en nuestra ciudad. Desde los sucesos más relevantes hasta artículos de opinión y de interés.

SIGUENOS EN TELEGRAM

Comentarios (0)
Publicar comentario