Acordo do Pleno de Zona Franca para comprar ao Concello o Reitorado e o seu edificio anexo por 5.600.000 euros

Publicado por o día 17/12/2018 na sección de Galicia,Vigo

Acordo do Pleno de Zona Franca para comprar ao Concello o Reitorado e o seu edificio anexo por 5.600.000 euros

No transcurso das sesións celebradas esta tarde polos máximos órganos reitores de Zona Franca aprobouse a valoración realizada pola axencia de taxación para a compra do edificio do Reitorado e o anexo que hoxe ocupa a Deputación en 5.615.168 euros. Esta compra finaliza un proceso de negociacións entre Zona Franca e o Concello de Vigo que se iniciou no ano 2014 para a adquisición do inmoble de titularidade municipal situado na rúa Areal nº 46 e que se pechou hoxe coa inclusión do edificio anexo para o que xa se tomou acordo no Comité Executivo do Consorcio do día 26 de setembro, cando se procedeu ao comezo do correspondente expediente administrativo co fin de adquirir a propiedade dos inmobles da rúa Areal nº 46 e O Porto nº 3, cuxa titularidade corresponde ao Concello de Vigo, cunha superficie catastral de 2.782 m2 un deles e 991 m2 o outro.
 
Concluída a tramitación do expediente para a adquisición dos mencionados inmobles e á vista dos resultado da taxación que establece un importe total de 5.615.168 euros, pola suma de 3.487.801 euros nos que se valora a superficie catastral de 2.782 m2 correspondente ao edificio da rúa Areal, e en 2.127.367 euros dos 991 m2 do outro do edificio da rúa O Porto, ambos os organismos acordaron a adquisición dos dúas inmobles propiedade do Concello e a autorización ao Delegado do Estado para que formalice o correspondente precontrato así como os documentos necesarios ata a efectiva adquisición da propiedade incluídas as correspondentes escrituras públicas.
 
Desde o punto de vista do Consorcio, o fin das devanditas adquisicións é, principalmente, destinalas ao desenvolvemento e dinamización económica da área de influencia de Vigo, en concreto destinar o edifico do reitorado a sede da Zona Franca e o anexo, adecualo como centro de negocios no que sexa posible o encontro entre os diferentes actores sociais e económicos da cidade.
 
Por outra banda, no razoamento exposto no Comité Executivo para a toma deste acordo explícase que o edificio que alberga a sede do CZFV en Bouzas en réxime de concesión administrativa outorgada pola Autoridade Portuaria, no que prestan os seus servizos un total de 55 persoas nunha superficie duns 2.365 m2, aos que hai que engadir unha gran sala de exposicións duns 798 m2 que, apenas, úsase dúas veces ao ano, pode destinarse a cubrir a importante demanda de empresas, e autónomos, que precisan chan en réxime franco, nun recinto como o de Bouzas, vixiado, pechado, con bos accesos para o tráfico rodado e que se atopa a dez minutos do centro de Vigo.
 

Compra de vivenda para a ampliación do PTL

 
Por outra banda, o Comité Executivo, en virtude da delegación do Pleno, tamén aprobou a compra dunha vivenda situada nos terreos da futura ampliación do Parque Tecnolóxico e Loxístico. Esta ampliación está pendente da aprobación por parte @de la Xunta de Galicia do seu Proxecto Sectorial. Esta vivenda comprarase por un prezo taxado de 280.902 euros dentro dun proceso no que o Consorcio tentou alcanzar un acordo cos propietarios das 19 vivendas e 3 locais de negocios preexistentes (das que se adquiriron 13 vivendas e 1 local de negocio) incluídas no ámbito de ampliación que, como xa é coñecido terá un superficie de 252.000 m2 brutos dos que resultarán uns 153.000 m2 netos para usos comerciais e de lecer e uns 50.000 m2 para aparcadoiros e viarios conectados co centro de Vigo, entre a área hospitalaria do Cunqueiro e a Universidade, e coas principais autoestradas e autovías de entrada e saída da cidade.