AER oponse ao transvasamento do Verdugo

AER amosa o seu apoio ás diferentes manifestacións en contra do transvasamento de auga que se pretende facer do río Verdugo ao encoro de Eiras.
Publicado por o día 12/12/2017 na sección de AER,Galicia,Política,Redondela

AER oponse ao transvasamento do Verdugo

É propio de certos políticos amosar un cóctel entre total descoñecemento e prepotencia que os levan a tomar decisións de consecuencias imprevisibles e moitas veces irreparables. Co
anunciado transvasamento do Verdugo, AER considera que nos atopamos nun deses casos. Durante anos vense advertindo da problemática da escaseza da auga e da necesidade de poñer
remedio a un uso abusivo dela. A concienciación debe ir máis alá de certas campañas publicitarias. Aquí parece que todo se arranxa gastando cartos en publicidade.

Como se xestiona a auga? O primeiro que hai que dicir é que non existe control algún sobre as empresas concesionarias nin do seu deber de mantemento para evitar fugas. Descoñecemos
canta auga se perde inutilmente durante o ano. Un exemplo recente témolo en Chapela, onde unhas instalacións sen renovar e manifestamente deterioradas deron lugar a unha importante
fuga por mor dunha avaría. Que responsabilidade ten a empresa concesionaria? Ningunha, que se saiba. Contamos con sistemas tarifarios cun canon que facilita un cobro substancioso moi
por enriba do que supón o pago por consumo. Os pagos dos usuarios compensan os gastos da empresa na compra da auga, de xeito tal que os usuarios pagan incluso a auga que a empresa
concesionaria perde nas fugas da súa responsabilidade. Esta é unha consecuencia da privatización deste tipo de servizos básicos.

O consumo persoal e familiar non propicia o aforro de auga na medida en que o exceso de gasto inflúe moi pouco no prezo que pagamos. As medidas de aforro por parte das institucións
públicas só se poñen de manifesto en situacións coma a actual, de escaseza, cando debería ser a norma e mesmo unha actitude de pedagoxía social respecto da veciñanza. Nesta ocasión
concellos como Redondela ou Vigo estiveron baldeando rúas durante meses a pesar de existir preavisos de que se estaba entrando nunha seca prolongada, e foi nos últimos meses cando xa
se tomaron medidas tardías de cara a minimizar os gastos dos recursos de xeito innecesario.

Outro exemplo da despreocupación total dos servizos privatizados que xestionan a auga nos diferentes concellos e da irresponsabilidade na supervisión dalgúns destes gobernos locais, foi
que ningún usuario recibiu indicacións directas de cara á redución e control do consumo que viña realizando, así polo menos acontece en Redondela. Feito este que contrasta co das
comunidades de augas das parroquias autoxestionadas, onde xa levaban meses con controis e limitacións de cara a que os socios usuarios regulasen o seu consumo de auga. Na Agrupación
de Electores de Redondela consideramos que nun tema tan sensible coma este, non se pode xestionar, nin pola Xunta de Galicia nin polos gobernos locais responsables do subministro de
auga, dun xeito totalmente improvisado, sen unha planificación preventiva previa nin, o que é peor, sen un plan de emerxencia viable e sensato para cando se dean situacións de extrema
gravidade como a presente, e esquecéndose por completo dos necesarios estudos de impacto ambiental.

Agora preténdese adoptar unha medida na que a ignorancia só é equiparable coa ousadía. Fálase de caudais ecolóxicos como se fora unha simple cuestión de cantidade de auga, descoñecendo que o equilibrio ecolóxico non só depende da cantidade, senón tamén da época do ano. Resulta evidente o estrés que están a padecer as comunidades biolóxicas dos ríos nesta época do ano onde as chuvias non dan chegado. Así pois, non é o mesmo o caudal actual no mes de agosto que en decembro. É ben sabido que as plantas e animais adáptanse segundo a estación, mantendo ciclos axeitados a cada época do ano. Menor caudal podería incluso ser soportado en agosto, pero non en decembro. Os ecosistemas dos nosos ríos están a ter un fin de ano malo e quérenllo poñer peor.

Debemos ademais incluír neses efectos aos bancos marisqueiros como elemento ecoloxicamente vinculado aos réximes pluviais e aos subministro de auga doce dende os ríos do fondo da nosa ría.
O peor do atrevemento da medida que se pretende levar adiante é o descoñecer os efectos irreversibles que poden acontecer cun máis que previsible desequilibrio ecolóxico. Cando un sistema se desequilibra, vemos como empeza; pero as máis das veces descoñecemos como acaba.