AER pide información e o alcalde responde con insultos e descualificacións

AER solicitamos unha comparecencia do alcalde coa finalidade de que nos dera explicacións e información sobre as seguintes cuestións referidas ao servizo de abastecemento e saneamento municipais, que desenvolve a empresa Aqualia
Publicado por o día 03/11/2017 na sección de Eventos

AER pide información e o alcalde responde con insultos e descualificacións

No último pleno ordinario, dende AER solicitaron unha comparecencia do alcalde coa finalidade de que nos dera explicacións e información sobre as seguintes cuestións referidas ao servizo de abastecemento e saneamento municipais, que desenvolve a empresa Aqualia:

– Comprobación das inversións comprometidas: cales se fixeron, cando e custe de cada unha.
– Evolución dos abonados nos derradeiros anos.
– Canon aportado pola concesionaria ao Concello. De non telo aportado, xustificación dese feito.
– Se hai algún estudo en marcha para auditar o servizo desta concesionaria.

A pesar de que o representante de AER xa anticipou na súa primeira exposición que non esperaba respostas claras, como así foi, o que non nos esperabamos é que as respostas do Sr. Alcalde derivaran en descualificacións e insultos.

O Alcalde só resultou bastante claro expoñendo que na súa intención está manter no futuro o servizo externalizado por conta dunha empresa privada. Pero non amosou nin o máis mínimo interese en analizar o incumprimento de Aqualia respecto das súas obrigas, coas repercusións económicas que puidera ter. A pesar da advertencia do representante de AER, que estima os sobrecustes en centos de miles de euros.

Só analizando a cuestión das inversións comprometidas no contrato, pode que esteamos diante dun sobrecuste importante que o señor alcalde quere pasar por alto. As inversións comprometidas de 458.250.870 ptas (2.749.505€) están a ser cargadas na tarifa dos abonados desde 1997. Cos poucos datos que puidemos recompilar nestes anos, podemos dicir que só coa recadación por este concepto nos anos 2011 e 2015 terían amortizado o 20 % da inversión, só en dous anos. O peor desta cuestión non é que non se fixera a inversión. O peor é que, fixérase ou non, estamos a pagala.

Outros datos demostran igualmente que Aqualia minte nos seus informes e non pasa nada. Mesmo respecto do que lle factura ao Concello, fácil de contrastar, declara ingresos menores dos que realmente constan como pagados desde o propio Concello.

Non é unha cuestión menor o tema dos abonados, posto que cada un supón un beneficio extra para a empresa pola exclusividade das conexións e pola cota fixa que pasa a percibir Aqualia, e ascende a máis de dez mil euros anuais por cada cen novos usuarios, independentemente dos consumos. Cada novo abonado colabora igualmente na súa tarifa coa parte correspondente de amortización dunhas inversións que descoñecemos.

No contrato asinado entre Concello e concesionaria consta que na tarifa se incluiría unha parte como canon que deberá abonarse ao Concello. Non nos consta. Aqualia só cobra, non paga. Só hai un xeito de saber a verdade, cos datos obxectivos á nosa disposición. Pero semella que o señor alcalde non está pola labor. Debe ser por que
suporía un exceso de transparencia.

En vindeiras datas ampliaremos a documentación cos datos cos que contamos e coa análise máis polo miúdo. Que cada quen xulgue despois se a resposta máis adecuada é descualificarnos e insultarnos ou debería escoitarnos e, xuntos, tódolos membros da corporación, facer unha análise en profundidade desta concesión.