AER presentara unha moci贸n sobre a taxa por servizo de extinci贸n de incendios

O grupo municipal da Agrupaci贸n de Electores de Redondela, en base ao artigo 19 do Regulamento Org谩nico do Concello de Redondela, presenta a seguinte MOCI脫N, para o seu debate, e no seu caso, aprobaci贸n no vindeiro Pleno Ordinario
Publicado por o d铆a 27/06/2017 na sección de AER,Galicia,Pol铆tica,Redondela

AER presentara unha moci贸n sobre a taxa por servizo de extinci贸n de incendios

O grupo municipal da Agrupaci贸n de Electores de Redondela, en base ao artigo 19 do Regulamento Org谩nico do Concello de Redondela, presenta a seguinte MOCI脫N, para o seu debate, e no seu caso, aprobaci贸n no vindeiro Pleno Ordinario.

EXPOSICI脫N DE MOTIVOS

Os Servizos de Extinci贸n, Incendios e Salvamento municipais como o que pos煤e o noso concello te帽en varias li帽as de financiamento; a principal soe ser financiamento das instituci贸ns p煤blicas, o propio Concello, deputaci贸ns, etc.

A maiores, existen outras li帽as de financiamento como a que v茅n a colaci贸n nesta moci贸n, que son as aportaci贸ns provintes dos cobros das taxas pola prestaci贸n do servizo. Para poder cobrar dita taxa, neces铆tase ter unha ordenanza fiscal, da cal o noso Concello carece.

Este feito estanos a provocar un grave prexu铆zo, xa que ano tras ano o noso Concello perde uns ingresos moi 煤tiles para mellorar o propio Servizo de Extinci贸n, Incendios e Salvamento.

No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constituci贸n e 106 da lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases de R茅xime Local e consonte ao que dispo帽en os artigos 15 e 20.4.k) do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das Facendas Locais (TRLFL); o noso Concello pode elaborar unha ordenanza fiscal para esta fin.

Por todo o anteriormente exposto, a Agrupaci贸n de Electores de Redondela prop贸n ao Pleno do Concello de Redondela o seguintes acordo:

1.- O Pleno do Concello de Redondela acorda a creaci贸n dunha ordenanza fiscal para o cobro das taxas que procedan polo Servizo de Extinci贸n, Incendios e Salvamento .