OCU lembra aos posibles afectados pola quebra de Thomas Cook os seus dereitos como viaxeiros

Lembra que a Directiva Europea de viaxes combinadas obriga a constituír depósitos de garantía ou avais para garantir os dereitos dos consumidores en caso de insolvencia
Publicado por o día 30/09/2019 na sección de OCU,Social

OCU lembra aos posibles afectados pola quebra de Thomas Cook os seus dereitos como viaxeiros
A quebra de Thomas Cook, un dos principais operadores de turismo europeos pode afectar a máis dun millón de consumidores en Europa. Moitos destes turistas xa se atopan gozando das súas vacacións, decenas de miles deles en España. OCU lembra que a normativa europea establece unha serie de dereitos para os consumidores afectados pola insolvencia do organizador da viaxe.
 
A Lei Xeral para a Defensa dos Consumidores e Usuario recolle a normativa de viaxes combinadas. Na súa última modificación de decembro de 2018, traspone as obrigacións da directiva de viaxes combinadas en España.
 
Esta normativa establece que, se un consumidor contratou unha viaxe combinada con Thomas Cook, é a axencia coa que contratou quen debe responder:
 
•Se o viaxeiro xa iniciara a viaxe, será a axencia de viaxes a que debe adoptar as solucións para continuar a viaxe organizada, sen suplemento de prezo algún para o viaxeiro. Se as solucións que propón o organizador non son aceptables (ou o viaxeiro rexéitaas por razón xustificada), deberá facilitar ao consumidor un transporte equivalente para regresar ao lugar de orixe, sen custo.
 
• Se a viaxe non comezou e xa se pagou o prezo, pódese resolver o contrato sen penalización, pois non se prestou o servizo e deben devolver o diñeiro ao pasaxeiro. Ou ben, a axencia podería propoñer unha modificación (especificando as variacións e como afecta o prezo), para que o viaxeiro decida, en tres días, se lle convén. Se non é así, enténdese que o consumidor opta pola resolución do contrato, e nese caso ten dereito ao reembolso de todas as cantidades pagas, ou a realizar unha viaxe combinada de calidade equivalente ou superior sempre que o organizador ou detallista poida propoñerllo.
 
Se o consumidor tiña un billete de avión con Thomas Cook, o máis habitual é que o pagara con tarxeta. Neste caso, a mellor opción para recuperar o diñeiro pago polo billete sería facelo a través do emisor da tarxeta coa que o pagou: é a esta entidade á que se debe solicitar a devolución do cargo. En calquera caso, como a cancelación débese a circunstancias extraordinarias, os usuarios non teñen dereito a unha indemnización adicional.
 
OCU lembra que a Directiva Europea obriga aos organizadores e os comerciantes polo miúdo de viaxes combinadas establecidas no ámbito da Unión Europea a constituír unha garantía que cubra as continxencias en caso de insolvencia. Dita garantía poderá constituírse mediante a creación dun fondo de garantía, a contratación dun seguro, un aval ou outra garantía financeira. Esta garantía é a que ha de facer fronte ao caso de insolvencia.