Agora podes obter online a segunda vía do certificado de matrícula

Duplicate carné, solicitar a autorización International, denunciar o vehículo, pagamento de sinistros ou identificar o condutor son pasos que poden ser feitas a través do electrónico oficina DGT
Publicado por o día 14/01/2020 na sección de España

Agora podes obter online a segunda vía do certificado de matrícula

Desde hoxe, os cidadáns (persoa física ou xurídica) que necesiten solicitar un duplicado do permiso de circulación non terán que solicitar cita previa nin trasladarse á Xefatura de Tráfico da súa provincia, senón que poderán facelo en liña a través da Sede electrónica do Organismo.

Para realizar o devandito trámite a través de Internet, é necesario dispoñer do DNI electrónico, certificado Dixital ou Clave e consignar o número de taxa, con posibilidade de adquirila e abonala telemáticamente dentro do propio proceso de solicitude do devandito permiso de circulación.

Co obxectivo de minimizar as posibles incidencias que puidesen impedir a expedición do duplicado, por exemplo precintos, incidencias denegatorias, vehículos en situación de baixa…., recoméndase consultar a situación do vehículo na nosa sede electrónica previa ao envío da solicitude por parte do interesado.

En caso de incidencia durante a tramitación do duplicado, o departamento da DXT encargado de realizar o trámite (Centro Estrada CTDA) poñerase directamente en contacto co interesado a través do teléfono ou do correo electrónico indicado na solicitude, de modo que ningunha incidencia atenderase nas xefaturas provinciais de tráfico.

Unha vez solicitada o duplicado, revisarase a documentación solicitada, a idoneidade do trámite e expedirase o duplicado do permiso de circulación, que se lle enviará por correo postal á dirección consignada polo interesado na propia solicitude.

OUTROS TRÁMITES TELEMÁTICOS

Con esta idea de seguir facilitando a vida ao cidadán, a DXT está a renovar a súa Sede electrónica para facela máis segura, fácil e personalizada. Nesta dirección, atópanse todos os trámites e servizos que se ofrecen ao cidadán: renovacións, carnés, matriculacións, saldo de puntos, pago de taxas, multas… pero dunha forma moito máis intuitiva, xa que todos os trámites agrupáronse ao redor de cinco grandes bloques: multas, permisos de conducir, vehículos, mobilidade e outros trámites.

A Sede electrónica dispón dun asistente virtual que explica que se pode atopar en cada apartado e como acceder a iso. Ademais, o usuario pode seleccionar o idioma co que quere interactuar (alemán, inglés e francés) ademais das linguas co-oficiais (catalán, eúscaro e galego), todos eles cunha linguaxe sinxela, claro, directo.

Aínda que a Sede electrónica está principalmente dirixida a realizar trámites por vía telemática, tamén ofrece información sobre os documentos que se necesitan para realizar un trámite forma presencial, acudindo a calquera das xefaturas provinciais de tráfico.

Os últimos trámites que se incluíron na Sede electrónica foron a solicitude do duplicado do Permiso de Conducir e a solicitude do Permiso Internacional, trámites para os que se require tamén DNI electrónico, certificado electrónico ou clave.

No caso do duplicado do Permiso de Conducir por extravío, deterioración ou subtracción, o interesado unha vez enchida a solicitude e pagada a taxa, poderá imprimir o permiso ou gardar o permiso provisional que lle permitirá conducir desde ese momento. O permiso definitivo, recibirao por correo postal.

No caso do Permiso Internacional, o interesado encherá un cuestionario, pagará a taxa correspondente e poderá recoller devandito permiso na Xefatura Provincial dous días laborables máis tarde, sen solicitar cita previa.

TRAMITACIÓN TELEFÓNICA

Ademais de poder facer trámites na Sede electrónica ou acudir ás xefaturas provinciais de tráfico, o cidadán tamén pode realizar determinadas xestións administrativas a través do teléfono 060.

A través desta canle e desde hai uns meses, permítese cambiar o domicilio do vehículo (domicilio fiscal), así como solicitar un duplicado do permiso de conducir ou cambiar o domicilio do permiso de conducir de forma segura e veraz.

Tamén a través do teléfono pódese efectuar o pago de multas; unicamente é necesario saber a data da notificación, o número de expediente e dispoñer dunha tarxeta bancaria.

A idea é que o cidadán poida ter varias canles para comunicarse con Tráfico e a información e xestión telefónica ten que ser un máis deles.

MÁIS DE 150 MILLÓNS DE XESTIÓNS ADMINISTRATIVAS

En 2018, a Dirección Xeral de Tráfico realizou máis de 150 millóns de xestións administrativas relacionadas con vehículos, condutores ou sancións, o que supón 500.000 trámites diarios, moitos deles realizados presencialmente nas Xefaturas Provinciais de Tráfico, pero tamén por medios telemáticos, unha práctica que está a aumentar nos últimos anos e motivo polo cal, a DXT continuará traballando para facer a vida máis fácil ao cidadán.