Alertan do impacto ambiental da reordenación do acceso á zona portuaria de Rande desde a N-552

Publicado por o día 07/08/2019 na sección de Medio Ambiente,Social

Alertan do impacto ambiental da reordenación do acceso á zona portuaria de Rande desde a N-552

A Asociación Plataforma Pola Defensa dá Ría de Vigo “CÍES” , acudímonos ante o Ministerio de Transición Ecolóxica, Subdirección Xeral de Avaliación Ambiental, onde se está seguindo un procedemento (Consultas sobre decisión de avaliación de impacto ambiental. N7 RF SGEA/ RLL/ mllr/20190070) a solicitude da promotor Autoridade Portuaria de Vigo do Ministerio de Fomento sobre “Reordenación de acceso á zona portuaria de Rande desde a N-552. TM: Redondela, (Pontevedra)”
 

Para ese efecto manifestan:

 
Que devandito proxecto é parte dunha actuación de maior envergadura e transcendencia para a zona de Rande que a Autoridade Portuaria de Vigo vén anunciando nos medios de comunicación na que se contempla unha transformación ambiental importante dado que se ampliará e adaptará a superficie actual para dar cabida a outras actividades de carácter industrial (frigoríficos, almacenamento e reparación de contedores …..), razón pola que debería redactarse un proxecto do conxunto de actuacións e infraestruturas dos espazos portuarios, para poder realizar unha análise con perspectiva unitaria e valorar a súa repercusión ambiental dado que a zona é un espazo moi sensible da Ría de Vigo con diferentes graos de protección ambiental, actividades marisqueiras, pesqueiras, patrimonio cultural tanto superficial como subacuático, que se verían afectadas negativamente.
 
A propia Autoridade Portuaria de Vigo, ten elaborado un documento en fase de (anteproxecto ou propostas) definido como plan Estratéxico 2.018 – 2.028, no que se recollen diversas modificacións do espazo portuario e entre elas aparece precisamente o documento en tramitación que nos ocupa “Reordenación de acceso á zona portuaria de Rande desde a N-552. TM: Redondela, (Pontevedra)”, o cal demostra a intención de eludir a obrigatoriedade do cumprimento do correspondente estudo ambiental conforme á lei, dividindo en pequenas actuacións un proxecto de gran envergadura.
 
Cabe destacar que a Sección Oitava do Contencioso Administrativo da AUDIENCIA NACIONAL en Sentenza do 4 de decembro de 2017 anula a DELIMITACIÓN DOS ESPAZOS E USOS PORTUARIOS ( DUP) DO Porto de Vigo por non tramitar o correspondente documento de avaliación ambiental e que na documentación á que tivemos acceso do caso que nos ocupa, a entidade promotora non considera relevante valorar os efectos ambientais, cando é sabido que non existe un impacto ambiental cero e que por tanto calquera modificación do medio, emisión de gases, ruídos, afección á paisaxe, contaminación lumínica, etc. deben ser analizados e valorados con rigor.
 
É polo que e a teor do establecido na “Lei 9/2018, do 5 de decembro, pola que se modifica a Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental, consideramos que dita actuación supoñería:
 
-Un impacto negativo “moi significativo” sobre o Espazo Protexido da Rede Natura 2000, Enseada de San Simón.
 
-Un impacto negativo “moi significativo” sobre Patrimonio cultural e etnográfico, tanto de superficie como sub-acuático (castelo de Rande ou os Pecios submarinos da Batalla de Rande).
 
-Un impacto negativo “moi significativo” sobre as zonas produtivas dos Polígonos de bateas e bancos marisqueiros (coa consecuente perda económica e de postos traballo).
 
-Un impacto negativo “moi significativo” sobre o Núcleo poboacional de Rande, por causa da contaminación (ruído, gases..).
 
– Impacto negativo “moi significativo”, sobre dinámica litoral, renovación e diminución da calidade da auga. Alteración dos fondos mariños, correntes, ondada, sedimentos,..
 
En consecuencia a zona veríase seriamente afectada por emisión de residuos tóxicos propios das actividade industrial en xeral, á que está ligada o proxecto “ Re-ordenación de acceso á zona portuaria de Rande desde a N-552. TM: Redondela, (Pontevedra)” en tramitación, que facilitaría a instalación de novas actividades como as de almacenaxe ou reparacións de contedores ( chorreo, pintura, ruídos por incremento de tráfico pesado, emisións á admosfera e ao medio mariño), incompatible coa extracción de recursos mariños, como xa lla devandito, polígonos de mexilloeiros, bancos marisqueiros, dos que dependen os recursos económicos dunha boa cantidade de veciños. Así como prexudicial para o uso residencial, por aumento de ruídos e contaminación e privar á cidadanía dun espazo de esparexemento e celebracións tan importante… e o máis indignante é que se pode evitar, posto que as instalacións que se pretende potenciar non precisan do bordo costeiro para o seu desenvolvemento, son actividades que se poden e deben situar en calquera polígono industrial da comarca apartado do bordo litoral.