Almuiña afirma que o Sergas traballa pola mellora do emprego coa aplicación de diversas medidas de estabilización do persoal

Galicia é a única autonomía que mantivo as convocatorias anuais de OPEs, esgotando a taxa máxima de reposición e ampliándoa ata o 108%
Publicado por o día 12/09/2019 na sección de Sanidad

Almuiña afirma que o Sergas traballa pola mellora do emprego coa aplicación de diversas medidas de estabilización do persoal

O Sergas segue co compromiso de ir acadando maiores cotas de estabilidade no emprego, coa adopción de medidas tendentes a xerar un marco máis estable para os seus profesionais, a través de ofertas públicas de emprego, propiciando a redución da súa temporalidade coa finalidade de acadar o obxectivo marcado no Plan de estabilidade de chegar ao 5% de eventualidade (tres puntos por debaixo do acordado a nivel estatal). Así o explicou hoxe en sede parlamentaria o conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña.

Entre as medidas postas en marcha, ademais do Plan de estabilidade, negociado coas organizacións sindicais e aprobado en abril de 2017, o Sergas aprobou en xaneiro pasado as bases para a formalización de nomeamentos estatutarios eventuais de continuidade nas categorías de médico de familia e pediatra de atención primaria. Este nomeamento estendeuse á categoría de enfermería en xullo. Esta nova modalidade contractual permitirá reducir o número de chamamentos sucesivos e garantirá a estabilidade do profesional que se acolla ao mesmo durante un período de 3 anos.

Nesta aposta e compromiso pola mellora do emprego e a estabilidade dos profesionais, o Sergas tamén acordou este mesmo ano a dotación de 308 novas prazas no ámbito de atención primaria para o período 2019-2021, cunha dotación inmediata para este ano de 45 prazas nas categoría de médico de familia de atención primaria, persoal de enfermería e fisioterapeuta. Tamén co Plan HADO crearanse 45 novas prazas no período 2019-2021.

Galicia, que ten solicitado ao Goberno central a eliminación da taxa de reposición, é a única comunidade autónoma que mantivo as convocatorias anuais de ofertas públicas de emprego dende o ano 2012, esgotando dita taxa máxima de reposición, e ampliándoa ata chegar ao 108% por ter cumprido co superávit. Isto permitirá, logo dos correspondentes procesos selectivos, e segundo explicou Almuiña, a incorporación de preto de 6.000 profesionais, con vínculo de fixeza, ás instituciónw sanitarias no período 2012-2019.

En particular, no que atinxe á categoría de enfermería, o conselleiro subliñou que estase a tramitar un proceso selectivo, próximo a finalizar, que permitirá a incorporación de 830 novos profesionais desta categoría con vínculo fixo ao Sergas, dos que 775 accederán pola quenda de acceso libre. Ademais, no período 2013-2019 ofertáronse nas OPEs 1.337 prazas de enfermería. E o Sergas segue a potenciar o papel da enfermería en todos os plans (Plan de Atención Primaria, Plan HADO…).

Cómpre subliñar que actualmente, o Sergas conta no seu cadro de persoal con 700 profesionais de enfermería máis que no 2008. O obxectivo do departamento sanitario galego, segundo explicou Almuiña, é continuar coa implantación de enfermeiras especialistas no sistema sanitario galego (categoría na que Galicia é pioneira) e traballando en medidas de conciliación familiar e laboral.

Medidas de conciliación

De cara a facilitar a conciliación da vida familiar e laboral dos profesional, o Sergas foi un dos primeiros servizos de saúde en implantar o concurso de traslado aberto e permanente, que permite aos profesionais optar a novos destinos cunha periodicidade mínima anual.

O departamento sanitario tamén oferta aos profesionais a posibilidade optar a cambios de área na prestación de servizos ou a reserva de vínculos de longa duración aos aspirantes inscritos nas listas de selección temporal. E, nos procesos selectivos, fixouse o establecemento de puntuacións específicas adicionais para aqueles aspirantes que tivesen desfrutado de reducións de xornada ou excedencia por coidado de fillos ou familiares. No ámbito da selección temporal, establécese a posibilidade de suspensión de chamamentos, voluntaria e sen penalización, por motivos de conciliación ou mesmo sen xustificación algunha ata un máximo de 30 días naturais.