Amigas das árbores de Ourense, Amigos das árbores da Limia e Amigos da Terra, demandan ás administracións actuacións de urxencia para a restauración e recuperación das zonas incendiadas

“Os solos e as súas variadas funcións pasan desapercibidas. Os solos non teñen voz e poucas veces falan por eles. Son o noso aliado silencioso na produción de alimentos e o sostemento da vida na Terra” (José Graziano da Silva, Director Xeral da FAO) 2015, Ano Internacional dos Solos.
Publicado por o día 14/11/2017 na sección de Medio Ambiente

Cando a severidade e frecuencia dos incendios é elevada, o lume conduce ao medio natural cara un proceso de degradación debido á perda da cuberta vexetal. Esta situación podería desembocar nun proceso de empobrecemento ou perda do potencial biolóxico do solo, proceso global definido como desertificación. Unha vez calcinada a terra nos solos prodúcense escorrementos que afectan directamente aos recursos produtivos, con especial afección os recursos hídricos, a flora, a fauna, as infraestruturas…

Os voluntarios e voluntarias, os veciños e veciñas podemos realizar accións de restauración recuperación dos ecosistemas calcinados, mais estes traballos son unha obriga das distintas Administracións públicas que incluso o recollen nas súas normativas legais, directivas, consellos…

Afectado un monte por un incendio forestal é preciso e de forma urxente levar adiante actuacións e realizar traballos que eviten a erosión, o estragamento dos solos, a perda de biodiversidade, a protección das infraestruturas… A máis longo prazo, tanto Goberno central como a Xunta de Galicia, teñen a obriga de aprobar plans especiais e aplicar medidas de restauración-recuperación dos montes afectados por incendios forestais, pondo en marcha planos de restauración hidrolóxico-forestais para recuperar cada un dos ecosistemas afectados.

É bo lembrar que os estudos científicos reflicten que as perdas medias de solo, dependendo da orografía e estado da vexetación, poden acadar ata 50 toneladas por hectárea e ano. No conxunto da Península Ibérica calculan que o 44% do territorio está afectado por algún tipo de perda de solo por erosión, máis de 9 millóns de hectáreas teñen efectos erosivos moi graves.

“As árbores non poden vivir sen terra, a Terra non pode vivir sen árbores” (José Saramago)