Amigos da Terra denuncia a falta de conservación do patrimonio arbóreo da cidade de Ourense

Publicado por o día 25/08/2017 na sección de Amigos da Terra,Galicia,Medio Ambiente,Ourense,Política

Amigos da Terra denuncia a falta de conservación do patrimonio arbóreo da cidade de Ourense

As árbores son símbolo de vida en tódalas culturas da humanidade. As cidades, as aldeas, a sociedade no seu conxunto comeza a morrer cando morren as súas árbores. A desaparición inxustificada das árbores nas rúas, tanto na urbe como ao longo das estradas mostran, falla de sensibilidade, de incultura e deshumaniza as nosas vilas e cidades.

En Ourense, a importancia de estes pulmóns para a cidade, ocupan un dos últimos postos nas política municipal, e estes días estamos vendo o seu resultado.

En lugar de lamentar o suceso, o que deberían facer os responsables públicos e asegurar a mellora das condicións de vida das maltratadas árbores urbanas, regándoas en época de seca, aboando o substrato no que crecen, aumentando a superficie das súas gabias, limitando as podas innecesarias e aplicando tratamentos preventivos ao primeiro síntoma de enfermidade, e non agardar a que caian cando xa non hai nada que facer para tomar medidas.

As cidades que teñen que promover políticas medio ambientais e que fomentan a sustentabilidade dos seus recursos naturais co desenvolvemento económico, unha das súas primeiras actuacións consiste en catalogar o seu patrimonio arbóreo, facer un seguimento do estado de saúde das árbores, coidar e realizar tratamentos axeitados para curar as árbores que poidan estar enfermas, actuacións que se complementan con campañas de sensibilización/educación cara a poboación.

Sr. Alcalde e Sr. Concelleiro de medio ambiente, lembrámoslles que defender as árbores non é soamente unha obriga moral senón un mandato constitucional. O artigo 45 da constitución reclámanolo colectivamente ao recordarnos que, ademais do noso dereito a gozar dun medio axeitado, temos tamén o deber de conservar.

Ademais hai unha Carta de Barcelona que recolle os Dereitos das Árbores na Cidade (1995), que hai unha Declaración Europea da Árbore Ornamental (2013); que estas árbores tiñan un valor medio ambiental, social e económico, recomendámoslle que lean a Norma Granada na que se establecen os criterios para a valoración das árbores ornamentais.

Se o anterior non abonda, dámoslle outras seis razóns para protexer e coidar as árbores nas cidades, nas poboacións e nas contornas urbanas:

As árbores contribúen entre outras a:
1º.- Diminuír a contaminación e mellorar a saúde dos cidadáns.
2º.- Proporcionar un aforro de enerxía.
3º.- Revalorizar as vivendas, instalacións e cidades.
4º.- Combater o efecto invernadoiro e o cambio climático.
5º.- Incrementar a biodiversidade local e global.
6º.- Conservar a calidade da contorna.

Sr. Alcalde de Ourense e Sr. Concelleiro de Medio ambiente, solicitamos e esiximos:

_ Que as podas e tratamentos as árbores sexan realizados seguindo os criterios recollidos nos tratados de arboricultura. Non imos admitir máis desaparicións de árbores, nin que sexan cortadas polo pé sen xustificación.

_ A inmediata reposición das árbores que desapareceron ao longo dos últimos anos

Sr. Alcalde de Ourense, todos e todas sabemos que as árbores son indispensables para a vida no planeta, todos e todas sabemos que os inimigos das árbores son inimigos da vida. Todos e todas hoxe esixímoslle que as árbores pasen a formar parte da prioridade dos seus gobernos, que sexan coidadas e protexidas axeitadamente.

Se perdemos as árbores perdémolo todo”