Aparcamentos improdutivos, concesi贸ns err贸neas e sociedades pantalla

Publicado por o d铆a 14/09/2015 na sección de Opini贸n,Opini贸n por 脫scar Lomba

Aparcamentos improdutivos, concesi贸ns err贸neas e sociedades pantalla

Unha corporaci贸n, empresa ou sociedade mercantil interposta, instrumental ou pantalla 茅 aquela compa帽铆a que 茅 creada co obxectivo de eludir a responsabilidade patrimonial derivada de posibles cargas impositivas, evasi贸n fiscal e mesmo posibles asuntos de corrupci贸n. As grandes corporaci贸ns, grupos empresariais e entidades financeiras act煤an, en ocasi贸ns, con empresas instrumentais ou sociedades pantalla.

A sociedade instrumental, dependendo do contexto e pa铆s, pode ser legal e constit煤ese xeralmente cun pequeno capital social para cubrir un obxectivo fiduciario de limitaci贸n de responsabilidade. Este tipo de empresas resultan ser compa帽铆as ou sociedades que serven como veh铆culos para diferentes operaci贸ns empresariais sen ter activos significativos ou operaci贸ns propias. As empresas pantasmas non son ilegais en si mesmas, e poden ter obxectivos empresariais lex铆timos. Por茅n, son un compo帽ente importante da econom铆a mergullada, especialmente daquela baseada en para铆sos fiscais. Os seus obxectivos son a elusi贸n de impostos e a fraude fiscal.

E v茅n a conto esta detallada explicaci贸n sobre o que 茅 unha sociedade pantalla porque o xulgado n煤mero 2 da Coru帽a, en auto de data 23 de xaneiro de 2015, declarou en concurso voluntario de acredores 谩 mercantil COCHERAS OL脥VICAS DE PUENTES S.A., sociedade pantalla ou instrumental creada por PUENTES Y CALZADAS GRUPO DE EMPRESAS, S.A., para xestionar a concesi贸n de servizo p煤blico de aparcamentos subterr谩neos de uso mixto nas r煤as Rosal铆a de Castro, Jenaro de la Fuente e Avenida Castelao, que foi adxudicada por acordo da Xunta de Goberno Local de data 21 de maio de 2007. Deste auto tomou co帽ecemento a Xunta de Goberno Local en data 26 de marzo de 2015.

脕 vista da situaci贸n suscitada polo concurso de acredores da sociedade instrumental creada para a xesti贸n dunha concesi贸n de servizo p煤blico municipal, o 贸rgano de contrataci贸n, entre as medidas adoptadas, en data 17 de abril de 2015, acordou 鈥渁 realizaci贸n dun estudo t茅cnico sobre as necesidades que demande o interese p煤blico en relaci贸n co servizo p煤blico de aparcamento para avaliar o obxecto e condici贸ns do contrato鈥.

En cumprimento deste acordo, solicitouse informe ao Interventor Xeral do Concello de Vigo e a un terceiro independente e alleo 谩 Administraci贸n municipal, a empresa consultora SEIXAS CONSULTORA, S.L., que foron emitidos en data 12 de maio e 19 de xu帽o de 2015, respectivamente. De devanditos informes despr茅ndese a inviabilidade da concesi贸n nos termos nos que foi adxudicada e a necesidade de acometer unha modificaci贸n da mesma que reequilibrase a econom铆a do contrato.

O Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector P煤blico prev茅 que cando a empresa contratista presenta concurso voluntario de acredores, tal como sucedeu coa empresa instrumental Cocheras Olivicas de Puentes S.A, e este concurso 茅 aceptado pola autoridade xudicial, a obrigaci贸n inmediata da Administraci贸n P煤blica correspondente 茅 proceder de contado 谩 rescisi贸n do contrato, como f贸rmula m谩is vantaxosa para preservar o interese xeral.

No caso que nos ocupa proc茅dese 谩 modificaci贸n da concesi贸n do servizo p煤blico. Por茅n, deber铆a terse producido a rescisi贸n do contrato de concesi贸n. Ademais entendo que ao ser devandita rescisi贸n do contrato imputable ao contratista, e tendo o contratista unha sociedade pantalla para eludir a s煤a responsabilidade patrimonial, manter o contrato de concesi贸n ou simplemente modificalo, s贸 pode prexudicar 谩s arcas p煤blicas, como as铆 se nos prop贸n neste acordo da Xunta de Goberno Local de data 26 de Xu帽o de 2015. Observo nesta decisi贸n un favorecemento de intereses privados, xa que neste caso a sociedade primixenia adxudicataria Puentes y Calzadas Grupo de Empresas S.A. 茅 clara beneficiada polo mencionado acordo da Xunta de Goberno Local, e ao mesmo tempo favor茅cense os intereses dunha entidade financeira que non calculou os riscos da construci贸n dunhas instalaci贸ns en plena crise econ贸mica e prestou alegremente a unha sociedade instrumental, de 61.000 euros de capital social, unha cantidade desmedida de di帽eiro.

O Real Decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administraci贸ns P煤blicas establece claramente que nos servizos non esenciais nos que prima o risco e ventura do contratista non hai lugar a establecer pola Administraci贸n Publica unha garant铆a financeira para os mesmos. Estimo que o exemplo m谩is palmar 茅 que o Estado, por exemplo, en infraestruturas viarias s贸 aporta a garant铆a cando no prego de condici贸ns e no posterior contrato establ茅cese expresamente devandita garant铆a. No caso que nos ocupa as铆 se pronunciou, en data 25 de marzo de 2014, e deste xeito o Xulgado do Contencioso Administrativo n潞 2 de Vigo, desestimou a petici贸n da concesionaria para o reequilibrio econ贸mico da concesi贸n e posteriormente a resoluci贸n do contrato. Contra esta sentenza a empresa Puentes y Calzadas Grupo de Empresas S.A. recorreu en apelaci贸n e o seu recurso foi desestimado por sentenza de data 2 de outubro de 2014 do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

脡, xa que logo, evidente que a xustiza xa dixo que o Concello de Vigo non ten porqu茅 reequilibrar as contas de explotaci贸n dunha empresa que se presentou libremente a un concurso p煤blico coa lex铆tima pretensi贸n de obter beneficios e que, como consecuencia de factores externos 谩 Administraci贸n municipal, pero que se pod铆an e deb铆an prever, como o feito de que a zona de Rosal铆a de Castro est谩 catalogada no Plan Xeral de Ordenaci贸n Municipal (PXOM) como zona de valor e protecci贸n arqueol贸xica e que, cando se redactan os estudos econ贸micos-financeiros e os proxectos construtivos no ano 2008, a crise da burbulla inmobiliaria xa era unha realidade palpable e diagnosticada por todos os expertos e analistas econ贸micos.

Asemade estimo que 茅 inadmisible que o Goberno Local regale m谩is de 6 mill贸ns de euros, de entrada, a unha empresa en concurso de acredores, ante o temor a unha demanda incidental do Banco Popular. Se o Banco Popular prestou m谩is de 11 mill贸ns de euros a unha empresa instrumental de s贸 60.000 euros de capital social, que 茅 o capital de COCHERAS OLIVICAS DE PUENTES, S.A., f铆xoo s贸 porque o dono de COCHERAS OL脥VICAS DE PUENTES, S.A. e o ganador da concesi贸n que era, en realidade, PUENTES Y CALZADAS GRUPO DE EMPRESAS S.A, e que ser铆a quen deber铆an responder da nefasta xesti贸n, que realizou neste asunto durante estes oito anos, e non repercutir os seus erros socializando as perdas sobre os petos dos contribu铆ntes vigueses, que ningunha influencia tiveron nos seus erros de xesti贸n empresarial que conduciron a COCHERAS OLIVICAS DE PUENTES, S.A. a unha situaci贸n pr贸xima 谩 creba t茅cnica.

De aceptarse a proposta que figura no acordo da Xunta de Goberno Local de Vigo de 26 de xu帽o de 2015, os erros cometidos pola concesionaria e polo Goberno Municipal, que debeu rescindir o contrato antes e non o fixo por raz贸ns electorais, obrigar谩n aos sufridos contribu铆ntes vigueses a pagar 16.000.000 de euros entre os anos 2016 e 2019, 茅 dicir, m谩is de 5,3 mill贸ns de euros anuais e deixando a porta aberta a indemnizaci贸ns posteriores pois tal e como informa a intervenci贸n semella dif铆cil conseguir o equilibrio financeiro da explotaci贸n nas actuais circunstancias econ贸micas da sociedade viguesa.

Deduzo que, base谩ndome na informaci贸n contida no expediente, que desde o ano 2008, a Xunta de Goberno Local moveuse por intereses puramente pol铆ticos de partido, pensando m谩is nas elecci贸ns e nos resultados electorais que no interese xeral. Non se quixo reco帽ecer que a construci贸n e explotaci贸n dese lote de aparcamentos non 铆a ser rendible e no canto de buscar a rescisi贸n pura e dura, e proceder 谩 convocatoria dun novo concurso p煤blico con transparencia e novos condicionantes, preferiron prolongar a agon铆a administrativa do contrato, s贸 co obxectivo de seguir cortando cintas e demorando irresponsablemente o enfrontarse 谩 dura realidade que posteriormente quedou patente, pero ademais estimo que a Xunta de Goberno Local actuou de mala fe, pois cando en xaneiro de 2015 aceptouse o concurso de acredores voluntario da sociedade se silenciou este feito ata marzo do mesmo ano, tres meses m谩is tarde, e posteriormente encarg谩ronse unha serie de informes, presuntamente ama帽ados, para ditar unha resoluci贸n xusto, 芦fortuitamente禄, logo da realizaci贸n das elecci贸ns municipais do 24 de maio, para modificar o contrato de concesi贸n favorecendo os intereses privados. Esta mesma acci贸n foi realizada polo propio alcalde e os seus colaboradores no ano 2011, cando logo das elecci贸ns municipais modificaron o contrato de concesi贸n, con indemnizaci贸n e alongamento do per铆odo de concesi贸n 谩 empresa concesionaria do AUDITORIO MAR DE VIGO, 芦casualmente禄, PUENTES Y CALZADAS GRUPO DE EMPRESAS S.A., que tam茅n forma parte do accionariado da empresa concesionaria do AUDITORIO MAR DE VIGO. Xa que logo estamos ante unha probable fraude de lei e un evidente engano ao pobo de Vigo.

Os informes externos que o Concello de Vigo contratou non te帽en a m谩is m铆nima autoridade t茅cnica posto que a empresa SEIXAS CONSULTORA non realizou un s贸 traballo de estudo de viabilidade de aparcamentos en r茅xime de concesi贸n administrativa e a mencionada empresa non destaca, entre os seus fins sociais, pola consultor铆a das Administraci贸ns Publicas sendo o seu historial nulo nesta materia e, xa que logo, afirmo que a selecci贸n por parte do Concello de Vigo desa consultora 茅 un feito sen transparencia e sen criterios obxectivos, o cal l茅vame a pensar que se trata dunhas consultas pactadas coa mercantil PUENTES Y CALZADAS GRUPO DE EMPRESAS, S.A. para xustificar unha mala soluci贸n, para os intereses p煤blicos e para a facenda do Concello de Vigo, a cambio de tapar os graves erros de xesti贸n de COCHERAS OLIVICAS DE PUENTES, S.A. e PUENTES Y CALZADAS GRUPO DE EMPRESAS, S.A. e a ineficaz defensa dos intereses p煤blicos por parte do actual Alcalde de Vigo, D. Abel Ram贸n Caballero 脕lvarez, e o seu goberno municipal, que participa con el na Xunta de Goberno Local, pois en todas as actas non se dedicou nin un minuto ao debate dun tema tan sensible.

A conclusi贸n que podemos extraer de todo este embrollo 茅 que a Xunta de Goberno Local de Vigo realizou unha xesti贸n nefasta e deplorable en relaci贸n a todo o proceso de concesi贸n para a construci贸n e explotaci贸n do servizo p煤blico de aparcamentos subterr谩neos de uso mixto nas r煤as Rosal铆a de Castro, Jenaro de la Fuente e Avenida Castelao.

Igualmente considero inadmisible a existencia de sociedades pantalla como a mercantil COCHERAS OL脥VICAS DE PUENTES S.A, que terminan servindo para eludir responsabilidades patrimoniais, o pagamento de impostos e favorecendo a fraude fiscal e outro tipo de actuaci贸ns fraudulentas.

Finalmente convido aos pacientes lectores que chegaron ata o final deste artigo a que apoien a iniciativa europea 鈥淧or unha Europa m谩is xusta, neutralicemos as sociedades pantalla鈥 que ten por obxecto conseguir a Introduci贸n de novo instrumento xur铆dico no Dereito de Sociedades e outras medidas que garantan a transparencia das persoas e das estruturas xur铆dicas.

Os obxectivos fundamentais desta iniciativa ser铆an a filtraci贸n de fluxos financeiros de orixe delituosa cara 谩 econom铆a l铆cita que ameazan a estabilidade do sector financeiro e do mercado interior. Para neutralizar esas sociedades pantalla, deben atoparse dispo帽ibles os datos sobre os titulares reais de devanditas persoas e das estruturas xur铆dicas. Por conseguinte, a transparencia das persoas e das estruturas xur铆dicas debe organizarse de xeito uniforme na UE, no marco dun instrumento xur铆dico do Dereito de sociedades.

Podedes asinar na web: http://www.transparencyforall.org/ da Comisi贸n Europea.

Opini贸n por 脫scar Lomba 脕lvarez 茅 avogado. Licenciado en Dereito e diplomado en Maxisterio.

Una respuesta para "Aparcamentos improdutivos, concesi贸ns err贸neas e sociedades pantalla"