Aprobada iniciativa de En Marea para á construción antes de 2020 dunha residencia da terceira idade na Estrada

A deputada de En Marea, Paula Vázquez Verao, defendeu a necesidade de dotar a este concello desta infraestrutura para dar resposta á elevada demanda existente
Por o 13/04/2018 | Sección: En Marea,Política
Aprobada iniciativa de En Marea para á construción antes de 2020 dunha residencia da terceira idade na Estrada

A deputada de En Marea, Paula Vázquez Verao, trasladou a comisión de Sanidade do Parlamento de Galicia o acordo aprobado por unanimidade do Concello da Estrada a proposta do grupo municipal Móvete na que se reclama á Xunta unha residencia de atención a persoas maiores, de xestión pública, que dea servizo tanto ao Concello como a toda a comarca. Unha petición que ven ademais apoiada por 1.500 sinaturas da veciñanza estradense.

Na súa intervención a deputada de En Marea salientou que este Concello dispón dunha residencia de atención á terceira idade con 40 prazas para persoas con autonomía. En Galicia ademais hai unha lista de agarda que oscila nos últimos anos entre 1.500 e 2.000 prazas pese a ter residencias con prazas vacantes. O índice de cobertura das prazas de residencias é moi inferior ao do resto do Estado, sendo de 3,2 o rateo de prazas residenciais por cada 100 persoas fronte ao 4,3 da media do Estado. Neste eido, afóndase así nun modelo privatizador que queda demostrado no feito de que Galicia é a comunidade autónoma con maior porcentaxe de prazas privadas, un 67 por cento son privadas, cando no conxunto do Estado as prazas públicas pasan do 50 por cento. O coste medio tamén supera nun 8 por cento fronte a unha praza pública xestionada directamente.

Nun Concello como o da Estrada con 20.700 habitantes dos que o 27 por cento teñen máis de 65 anos e cunha taxa de avellentamento que supera a media galega, mentres a taxa de fertilidade está en 1,21 fillos e fillas por muller.

O alcalde da Estrada fixo declaracións en relación á posta a disposición dun terreo municipal para a construción dunha residencia por parte dunha empresa privada, engadindo que considera que é suficiente que esta conte cunha porcentaxe reservada de prazas concertadas, poñendo en cuestión a xestión pública.

Por todo isto, En Marea presentou unha proposición non de Lei para o seu debate na Comisión de Sanidade na que se insta ao Goberno galego estudar, antes de final de ano 2018, as necesidades presentes e futuras de prazas públicas en residencias da terceira idade no Concello da Estrada e na Comarca de Tabeirós-Terra de Montes, incluíndo a posibilidade de que utilizar instalacións públicas existentes, para acoller unha nova residencia.

Así mesmo, iniciar, antes de 2020, co compromiso da Xunta de Galicia, a dotación de prazas públicas suficientes en residencias da terceira idade para persoas dependentes para acoller a demanda presente e futura na Estrada e na comarca de Tabeirós-Terra de Montes, comprometéndose coa petición unánime do Concello da Estrada da necesidade dunha residencia pública no municipio.

Noticias de última hora en Vigo

Comentar noticia

Your email address will not be published.