As axudas con cargo do Fondo de Emerxencia contemplan achegas para enseres domésticos, alimentos, vestiario ou vehículos

Serán aprobadas o luns en Xunta de Goberno Local e o prazo para solicitalas estará aberto ata o 30 de novembro
Publicado por o día 08/06/2018 na sección de Galicia,Tui

As axudas con cargo do Fondo de Emerxencia contemplan achegas para enseres domésticos, alimentos, vestiario ou vehículos

O Concello de Tui habilitou un Fondo de Emerxencia dun millón de euros con cargo ao remanente de tesourería, aprobado por unanimidade no pleno do pasado 31 de maio.

Con cargo a este Fondo o concello vai conceder unha serie de axudas cuxa finalidade é “dar unha resposta rápida e inmediata ás necesidades das persoas ou unidades familiares que se atopen nunha situación de carencia urxente, trala explosión de Paramos, para que poidan evolucionar cara á súa autonomía e integración social”

As bases reguladoras para a concesión destas axudas contemplan prestacións de carácter económico para situacións de emerxencia social para os damnificados pola explosión de Paramos. En concreto contémplanse achegas de ata un máximo de 3.200€ para a mellora da habitabilidade da vivenda habitual por destrución ou danos nos enseres domésticos de primeira necesidade afectados pola explosión;  até un máximo de 2 mil euros para necesidades básicas de alimentos, vestiario e calzado, gastos sanitarios ou sociosanitarios e até un máximo de 3 mil euros para a adquisición ou aluguer de vehículos ou gastos de desprazamento en transporte público.

Nos criterios de valoración terase en conta os ingresos netos da unidade familiar, recolléndose que cando os ingresos anuais netos non superen o IPREM incrementado nun 100% para unidades familiares dun ou dous membros, no 140% para unidades de 3 ou 4 membros, no 180% para unidade familiares de máis de 4 membros, concederase até o 100% das axudas establecidas, mentres que se se supera en dúas veces e media esas cantidades non haberá dereito a subvención.

Estas bases reguladoras serán aprobadas o próximo luns, 11 de xuño, na Xunta de Goberno Local.

O alcalde amosa a súa disposición a acudir ás asembleas das persoas afectadas

Por outra parte o alcalde de Tui, Carlos Vázquez Padín, amosou ás persoas representantes da Asociación de Afectados Paramos-Guillarei a súa disposición a acudir ás asembleas que celebren coa veciñanza para clarexar as dúbidas que poidan ter.