As tarifas das ITV varían ata o 99% en función da comunidade, segundo o último estudo de FACUA

O prezo medio das ITV nas dezasete comunidades autónomas é de 35,44 euros para os turismos de gasolina e de 42,11 euros para os diésel.
Publicado por o día 07/10/2019 na sección de Motor,FACUA,Social

O último estudo anual de FACUA-Consumidores en Acción sobre as tarifas da Inspección Técnica de Vehículos (ITV) obrigatoria arroxa unhas diferenzas de ata o 74,4% nos turismos con motores de gasolina e do 98,8% nos diésel, en función da comunidade autónoma na que se realice. [Ver táboa coas tarifas]

O prezo medio da ITV nas dezasete comunidades autónomas na actualidade é de 35,44 euros para os turismos de gasolina e de 42,11 euros para os equipados con motor diésel.O estudo de FACUA centrouse nas tarifas da ITV dos turismos, tanto diésel como gasolina (con catalizador, pois os non catalizados teñen cada vez menos presenza no parque automobilístico de España), así como nas de motocicletas. Os prezos recolleitos nesta análise inclúen o 21% de IVE (ou o 7% do IGIC canario, o 9% do IPSI de Ceuta e o 4% do de Melilla), pero non a taxa de Tráfico, establecida en 4,10 euros para todas as inspeccións.

Gasolina

Euskadi é a comunidade coa tarifa de ITV máis alta para turismos de gasolina, 44,48 euros. En segundo lugar, Cantabria, con 41,95 euros. A terceira, a Comunidad de Madrid, onde a media das estacións enquisadas, que fixan as tarifas sen regulación autonómica, é de 40,37 euros.

As comunidades que rexistran as tarifas máis económicas para as inspeccións de turismos de gasolina son Andalucía (26,19 euros para os vehículos de menos de 1.600 centímetros cúbicos e 35,40 euros no resto), Murcia (26,40 euros na única estación explotada directamente polo Goberno autonómico, na localidade de Sumidoiro) e Estremadura (28,39 euros nas estacións baixo control directo da Administración).

Diésel

En canto ás tarifas das ITV para turismos diésel, a Comunidad de Madrid é a máis cara, 56,44 euros de media. Séguenlle os 48,73 euros que supón nas ITV privadas na Región de Murcia (fronte aos 35,00 euros na única de xestión pública). En terceiro lugar, os 48,35 euros que custa en Mallorca (en Baleares as tarifas son aprobadas por cada consell insular).

En canto ás tarifas máis baixas para as ITV dos turismos diésel, son as das estacións públicas de Estremadura (28,39 euros), Navarra (29,40 euros) e as de Andalucía para turismos de menos de 1.600 cc. (30,79 euros).

Motocicletas

A tarifa media das tarifas para pasar a ITV dunha motocicleta nas dezasete comunidades autónomas de 20,11 euros. As máis caras están na Comunidad de Madrid, onde o prezo medio das estacións comparadas por FACUA -teñen as tarifas liberalizadas- é de nada menos que 35,96 euros. No outro extremo, Canarias, onde supón 14,27 euros. A diferenza alcanza o 152,0%.

Evolución tarifaria

A análise das ITV realizado por FACUA este ano reflicte que a Comunidade Valenciana é a que experimentou máis cambios. De feito, é a comunidade coa maior subida (un 7,1%) para as inspeccións dos vehículos de gasolina e coa maior baixada (un 9,3%) para as de diésel.

Aragón, Euskadi e as cidades autónomas de Ceuta e Melilla experimentaron incrementos do 2,3% en todas as tarifas analizadas (gasolina, diésel e motocicletas).

Os prezos baixaron en Cantabria (un 2%), Comunidad de Madrid (un 0,1% en turismos de gasolina e un 0,5% en vehículos diésel e motocicletas) e Región de Murcia. Neste último caso, produciuse un descenso do 2,1% nas estacións privadas, mentres que na única de xestión pública baixou o 2,2% na tarifa para turismos de gasolina e o 6,4% nos de diésel.

Cabe destacar o incremento importante que se deu nas tarifas das inspeccións para motocicletas na Región de Murcia: nas estacións privadas han subido un 31,7% con respecto ao ano pasado, situándose en 17,85 euros, mentres que na pública subiu o 28,3%, representando agora 18,60 euros.

Servizo liberalizado en Madrid

A Comunidad de Madrid, a máis cara en termos absolutos en relación ao prezo da ITV para os turismos diésel, ten o servizo de Inspección Técnica de Vehículos liberalizado e por tanto as tarifas non están reguladas pola administración autonómica.

Neste sentido, cada empresa cobra os prezos que estima oportunos, aínda que sobre as tarifas publicadas en cada estación de ITV a maior parte das empresas aplican diferentes descontos para tratar de atraer máis clientes, en función dos horarios aos que se solicite a cita previa para a inspección ou se se contrata a través de medios telemáticos. Estes descontos non foron tidos en conta por FACUA á hora de realizar este estudo, debido á súa heteroxeneidade.

Segundo as tarifas publicadas por cada concesionario de ITV na Comunidad de Madrid, o prezo medio da inspección é de 40,37 euros nos coches de gasolina (tres céntimos menos que en 2018), cifra que se atopa un 15,2% por encima da media española, e de 56,44 euros nos coches con motor diesel (22 céntimos menos que en 2018), o que representa un 34,9% máis que a media nacional.

Modelos de explotación

Na maior parte das comunidades autónomas existe o réxime de concesión pública para a explotación das estacións de ITV, salvo, como se indicou, en Madrid, onde son privadas, e algunhas outras nas que as explota directamente a administración autonómica a través de empresas públicas. É o caso de Andalucía ( Veiasa), Asturias ( Itvasa) ou a Comunidade Valenciana ( Ivace). Na Región de Murcia e en Estremadura conviven algunhas estacións de carácter público, explotadas directamente pola administración, con outras privadas, que funcionan en réxime de concesión ou autorización. En ambos os casos existen diferenzas notables nos prezos das inspeccións, pois á cantidade que se cobra nas estacións de carácter público, por tratarse de taxas e non prezo, non se lles aplica o IVE.

Sistemas tarifarios distintos

Andalucía é, doutra banda, a comunidade autónoma que ofrece un sistema tarifario máis complexo. Neste sentido, fai unha distinción dos vehículos, non só en función de se son propulsados por motores de gasolina ou diésel, senón da súa cilindrada. Así, fixa unha tarifa de 26,19 euros para os turismos de gasolina con motores de menos de 1.600 centímetros cúbicos e de 35,40 euros para os de maior cilindrada. No caso dos turismos diésel ocorre algo similar. A Junta de Andalucía fixa unha tarifa de 30,79 euros para os coches de menos de 1.600 centímetros cúbicos e de 40 euros para o resto.

No extremo oposto atópase Estremadura, onde existe unha única tarifa para todos os vehículos, con independencia da súa cilindrada e de se son de gasolina ou diésel. Así, nas estacións de ITV da comunidade estremeña a tarifa é de 28,39 euros (se se trata dalgunha estación explotada directamente pola administración autonómica) ou de 34,35 euros (no caso das estacións en réxime de concesión administrativa).

En xeral, existe unha enorme heteroxeneidade con respecto ao modo en que cada comunidade autónoma fixa as súas propias tarifas de ITV. E iso, a pesar de que as inspeccións se atopan reguladas por unha normativa estatal, polo que en todas elas o procedemento para a ITV é exactamente o mesmo que vén recollido no Real Decreto 920/2017 do 23 de outubro, que regula a Inspección Técnica de Vehículos en toda España.

Neste sentido, non só os prezos varían dunha comunidade a outra. Tamén as tarifas desagréganse en conceptos diferentes en cada comunidade autónoma. Hainas que inclúen todas as revisións, e as que na publicación no Boletín Oficial da comunidade autónoma correspondente desagrégase o custo de cada apartado (emisión de gases, control de ruídos, etc.), aínda que estea incluída na inspección obrigatoria.