As tarifas de ITV varían ata o 100% en función da comunidade

Estremadura, cun 7,3% de subida, foi a rexión cun maior alza nos prezos da Inspección Técnica de Vehículos de 2018.
Publicado por o día 26/12/2018 na sección de FACUA,Social

As tarifas de ITV varían ata o 100% en función da comunidade
O último estudo anual de FACUA-Consumidores en Acción sobre as tarifas da Inspección Técnica de Vehículos (ITV) obrigatoria arroxa unhas diferenzas de ata un 100%, en función da comunidade autónoma na que se realice. [Ver táboa coas tarifas]
 
A variación entre a revisión máis económica e a máis cara é do 70,5% no caso dos coches impulsados por motores de gasolina, no que Andalucía é a comunidade máis barata, se se toman en consideración os vehículos de menos de 1.600 centímetros cúbicos, e Euskadi a máis cara. En canto á ITV dos turismos diésel, as diferenzas alcanzan o dobre, o 100%, con Estremadura como a comunidade coas tarifas máis baixas fronte a Madrid, que ten as máis altas. Ambas repiten nestas posicións.
 
O prezo medio da ITV en España en 2018 é de 34,82 euros para os turismos de gasolina, o que supuxo unha subida do 1,2% respecto ao estudo de FACUA de 2017, e de 42,05 euros os equipados con motor diésel, un 1% máis que o ano pasado. Esta media é só sobre as comunidades autónomas, polo que non entran nela Ceuta e Melilla.
 
O estudo de FACUA centrouse nas tarifas da ITV dos turismos particulares, tanto de gasolina (con catalizador, pois os non catalizados teñen cada vez menos presenza no parque automobilístico de España) como diésel, así como nas de motocicletas e ciclomotores. Os prezos recolleitos neste estudo inclúen o IVE (ou, no seu caso, o IGIC canario e o IPSI de Ceuta e Melilla), pero non a taxa de Tráfico, fixada en 4,10 euros para todas as inspeccións.
 

As máis caras e as máis económicas

 
As comunidades que rexistran as tarifas máis económicas son Andalucía (26,19 euros para os vehículos de menos de 1.600 centímetros cúbicos e 35,40 euros no resto), Murcia (26,98 euros nas estacións explotadas directamente polo Goberno autonómico) e Estremadura (28,39 euros nas estacións baixo control directo da Administración).
 
En relación aos turismos de gasolina, a cidade autónoma de Ceuta é a que ten o prezo máis alto, 44,66 euros. Séguenlle Euskadi, con 43,48 euros, Cantabria (42,80 euros) e Madrid (onde a media das estacións enquisadas, que fixan as tarifas sen regulación autonómica, é de 40,40 euros).
 
En canto ao diésel, Madrid ocupa o primeiro posto, cun prezo de 56,66 euros de media. En segundo lugar, Ceuta (52,97 euros) e en terceira posición, Comunidade Valenciana (48,64 euros).
 

A maior subida, en Estremadura

 
A pesar de ser a terceira comunidade cos prezos máis económicos, Estremadura é a rexión na que as tarifas da ITV experimentaron un maior incremento en 2018, un 7,3%. Esta subida afectou especialmente ás estacións con concesión administrativa, pero non ás que explota directamente o Goberno autonómico, xa que ao tratarse de taxas non aplican IVE e o prezo final non aumenta tanto.
 
Ademais de en Estremadura, a ITV subiu en Madrid (7,2% en gasolina e 6% en diésel), Melilla (2,3%), Canarias (1,8%), Ceuta (1,6%), Euskadi (1,6%), Mallorca (1,5%), Aragón (1,3%), Galicia (0,6%) e Menorca (0,6% en gasolina e 0,5% en diésel).
 
Unicamente as estacións de Murcia explotadas directamente pola Administración experimentaron unha baixada con respecto ás taxas dos turismos de 2017, un 8,8% en gasolina e un 9% en diésel. En canto a motocicletas e ciclomotores, en Estremadura baixaron un 21,3% e en Melilla un 1,6%.
 

Servizo liberalizado en Madrid

 
A Comunidad de Madrid, a máis cara en termos absolutos en relación ao prezo da ITV para os turismos diésel, é a única de España na que o servizo de Inspección Técnica de Vehículos atópase liberalizado, e por tanto os prezos non están regulados pola administración autonómica.
 
Neste sentido, cada empresa cobra os prezos que considera oportunos, aínda que sobre as tarifas publicadas en cada estación de ITV a maior parte das empresas aplican diferentes descontos para tratar de atraer máis clientes, en función dos horarios aos que se solicite a cita previa para a inspección ou se se contrata a través de medios telemáticos. Estes descontos non foron tidos en conta por FACUA á hora de realizar este estudo, debido á súa heteroxeneidade.
 
Segundo as tarifas publicadas por cada concesionario de ITV na Comunidad de Madrid, o prezo medio da inspección é de 40,40 euros nos coches de gasolina, cifra que se atopa un 16% por encima da media española, e de 56,66 euros nos coches con motor diesel, o que representa un 34,7% máis que a media nacional.
 

Modelos de explotación

 
Na maior parte das comunidades autónomas existe o réxime de concesión pública para a explotación das estacións de ITV, salvo, como se dixo, en Madrid, onde son privadas, e algunhas outras nas que as explota directamente a administración autonómica a través de empresas públicas. É o caso de Andalucía ( Veiasa), Asturias ( Itvasa) ou a Comunidade Valenciana ( Ivace). En Murcia e en Estremadura conviven algunhas estacións de carácter público, explotadas directamente pola administración, con outras privadas, que funcionan en réxime de concesión. En ambos os casos existen diferenzas significativas nos prezos das inspeccións, pois á cantidade que se cobra nas estacións de carácter público, por tratarse de taxas e non prezo, non se lles aplica o IVE.
 

Sistemas tarifarios diferentes

 
Andalucía é, doutra banda, a comunidade autónoma que ofrece un sistema tarifario máis complexo. Neste sentido, fai unha distinción dos vehículos, non só en función de se son propulsados por motores de gasolina ou diésel, senón da súa cilindrada. Así, fixa unha tarifa de 26,19 euros para os turismos de gasolina con motores de menos de 1.600 centímetros cúbicos e de 35,40 para os de maior cilindrada. No caso dos turismos diésel ocorre algo similar. A Junta de Andalucía fixa unha tarifa de 30,79 euros para os coches de menos de 1.600 centímetros cúbicos e de 40 euros para o resto.
 
No extremo oposto atópase Estremadura, onde existe unha única tarifa para todos os vehículos, con independencia da súa cilindrada e de se son de gasolina ou diésel. Así, nas estacións de ITV da comunidade estremeña a tarifa é de 28,39 euros (se se trata dalgunha estación explotada directamente pola administración autonómica) ou de 34,35 euros (no caso de estacións en réxime de concesión administrativa).
 
En xeral, existe unha enorme heteroxeneidade con respecto ao modo en que cada comunidade autónoma fixa as súas propias tarifas de ITV. E iso, a pesar de que as inspeccións se atopan reguladas por unha normativa estatal, polo que en todas elas o procedemento para a ITV é exactamente o mesmo que vén recollido no Real Decreto 920/2017 do 23 de outubro, que regula a Inspección Técnica de Vehículos en toda España.
 
Neste sentido, non só os prezos varían dunha comunidade a outra. Tamén as tarifas desagréganse en conceptos diferentes en cada comunidade autónoma. Hainas que inclúen todas as revisións, e as que na publicación no Boletín Oficial da comunidade autónoma correspondente desagrégase o custo de cada apartado (emisión de gases, control de ruídos, etc.), aínda que estea incluída na inspección obrigatoria.