A asemblea de Coia solicita á Xunta que declare o Bernardo Alfageme Ben de Interese Cultural (BIC)

Publicado por o día 10/12/2014 na sección de Vigo

A asemblea de Coia solicita á Xunta que declare o Bernardo Alfageme Ben de Interese Cultural (BIC)

Segundo decidimos en Asemblea veciñal na rotonda de Coia (día 9 de decembro), esta mañá fixemos entrega no rexistro xeral da Xunta de Galicia (remitindo copia tamén ao Concello de Vigo, a título informativo) dun escrito solicitando ante a Consellería de Cultura o inicio do expediente para declarar o barco “Bernardo Alfageme” como Ben de Interese Cultural (BIC), máxima figura de protección legal que o ordenamento xurídico pode conferir a un ben cultural.

Despois de remitida a solicitude, e nun prazo máximo de tres meses, a Consellería de Cultura decide se incoa (se admite a trámite a nosa solicitude), ou non. No caso de que si sexa admitida, automaticamente e de xeito provisional (até que se revolva totalmente o expediente) aplicaríase ao “Bernardo Alfageme” o réxime de protección previsto para os BIC.

Entre as medidas protectoras, contémplase na Lei de Patrimonio Cultural que “…os bens declarados de interese cultural gozarán da máxima protección e tutela, e a súa utilización quedará subordinada a que non se poñan en perigo os valores que aconsellan a súa conservación. Calquera cambio de uso deberá ser autorizado polos organismos competentes para a execución desta lei…”. Ou que “…o traslado de bens mobles declarados comunicaráselle á Consellería de Cultura para a súa anotación no Rexistro de Bens de Interese Cultural, indicando a súa orixe e destino, e se aquel traslado se fai con carácter temporal ou definitivo…”. En definitiva, que calquera cambio de uso ou emprazamento do barco debería ser autorizado pola Consellería de Cultura.

Tendo moi claro en primeiro lugar que o principal motivo da paralización das obras na rotonda de Coia é o gasto insultante e inmoral dunha obra nun barrio que está sufrindo con crueza as consecuencias da crise, creemos que unha rotonda non é o lugar para emprazar un ben cultural que incluso dende o goberno municipal cualifican como “un exemplo de patrimonio industrial da cidade”. Pensamos que o “Bernardo Alfageme” ten que dotarse da máxima protección legal que o ordenamento xurídico establece, e non merece ser chantado nunha rotonda.

escrito BIC

NON PODE SER, O BARCO NA ROTONDA E A XENTE SEN COMER !!!

PRENSA ASAMBLEA COIA