Asinan un protocolo de colaboración Autoridade Portuaria de Vigo e Anfaco-Cecopesca

Publicado por o día 19/12/2019 na sección de Galicia,Vigo

Asinan un protocolo de colaboración Autoridade Portuaria de Vigo e Anfaco-Cecopesca
Froito da colaboración entre a Autoridade Portuaria de Vigo e Anfaco- Cecopesca establécese un protocolo de actuacións en materia de apoio e reforzo da comercialización e transformación de produtos pesqueiros e acuícolas no ámbito costeiro-portuario.
 
Deste xeito e mediante a firma deste protocolo inícianse un proceso de deseño dunha estratexia de colaboración co fin de contribuír ao desenvolvemento sectorial e ao reforzo das actividades comerciais a través de accións de reforzo de capacidades, transferencia de coñecemento, asistencia técnica e innovación aplicada á cooperación ao desenvolvemento.
 
A Autoridade Portuaria de Vigo poñerá en marcha acciones derivadas da súa planificación estratéxica aliñada coa Economía Azul, relacionadas con diferentes áreas, entre as que se atopa a Loita contra a Pesca Ilegal, non Regulada e non Regulamentada e a Seguridade Alimentaria (INDNR), deseñando e poñendo en marcha o modelo Trazabilidad, Transparencia, Calidade Sustentabilidade (TTQS) que pretende a través da mellora da Lonxa favorecer o complimiento da normativa de trazabilidad e control da calidade de produtos alimenticios.
 
Pola súa banda, ANFACO- CECOPESCA contribúe a través da súa natureza e actividade ao desenvolvemento e competitividade das actividades de transformación dos sectores da pesca e a acuicultura. Desta maneira levarán a cabo actividades de asesoramento especializado de servizos relacionados coa seguridade alimentaria e o cumprimento dos estándares de calidade; valorización de produtos de baixo valor comercial e subproductos a través do desenvolvemento de novas solucións para o consumo humano, animal, etc.; aplicación de solucións relacionadas coa Industria 4.0 no ámbito loxístico, pesqueiro e de transformación dos produtos da pesca; minimización do impacto ambiental das actividades pesqueiras e transformadoras; colaboración para a formación ás entidades e actores implicados na cadea, entre outras.
 
Esta alianza pretende contribuír ao desenvolvemento sustentable das áreas costeiras portuarias a través de accións de I+D+i. Con iso, ambas as entidades reforzarán o seu rol na contribución aos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable ( ODS).