Cada atraso na hipoteca, 39 euros: Santander devolve a un matrimonio 772 euros de cargos abusivos

FACUA reclamou ao banco que a comisión actuaba como unha especie de sanción pola demora no cumprimento do pago.
Publicado por o día 27/05/2019 na sección de FACUA,Social

Cada atraso na hipoteca, 39 euros: Santander devolve a un matrimonio 772 euros de cargos abusivos
Tras a reclamación de FACUA-Consumidores en Acción, Banco Santander devolveu 772 euros que cobrou a un matrimonio durante seis anos por comisións indebidas relacionadas con “reclamación de posicións debedoras” da súa hipoteca. A entidade limitouse a enviarlle mensaxes automatizadas sen realizar xestións efectivas para reclamar o pago, algo que segundo o Banco de España é contrario ás boas prácticas bancarias.
 
Antonia M.S. e Roberto P. J., un matrimonio residente nas Palmas, asinaron con Banco Santander unha hipoteca en novembro de 2007 para a compra dunha vivenda no municipio canario de Agüimes. Entre as condicións do préstamo figuraba unha comisión por recibo impagado de 28 euros que se sumaba ao 10% de interese de demora no pago que establecía o contrato.
 
Durante seis anos, de 2012 a 2018, Santander cargoulles este importe en vinte ocasiones, 772 euros en total. Os atrasos no pago eran reais, pero as notificacións das reclamacións por falta de pagamento, con todo, emitíanse de forma automática. O banco non realizou ningunha acción real para reclamar a liquidación da débeda. Ademais, a cantidade de cada comisión foi aumentando, de forma que, a partir de 2013, era de 39 euros.
 
Antonia e Roberto decidiron entón acudir a FACUA para que lles axudase a tramitar unha reclamación contra o Banco Santander. A asociación dirixiuse á entidade financeira para solicitarlle que devolvese os 772 euros que cobrara ao matrimonio durante os seis anos. “A cobranza da comisión obxecto da reclamación non responde, nin moito menos, aos gastos ou xestións levadas a cabo pola entidade para a cobranza das cantidades debidas, senón que actúa como unha especie de sanción pola demora no cumprimento do pago”, alegou no escrito.
 
Ademais, dado que o préstamo hipotecario xa incluía unha cláusula que regulaba os intereses por demora no pago, a asociación entende como nula aquela que impoñía estas comisións. FACUA argumentou que “non procedería impoñer unha sanción aparte por leste mesmo motivo, pois se estaría cobrando en dúas ocasións polo mesmo concepto, o cal é completamente abusivo e desproporcionado”.
 
A asociación tamén se referiu á memoria do Servizo de Reclamacións do Banco de España, que establece que a imposición dunha comisión por “reclamación de posicións debedoras” debe vincularse “á existencia efectiva de xestións de reclamación realizadas ante o cliente debedor (algo que, a xuízo deste Servizo, non está xustificado coa simple remisión dunha carta periodicamente xerada por un computador)”.
 
Banco Santander, tras reclamar FACUA, devolveu a Antonia e Roberto 772 euros das devanditas comisións correspondentes aos importes cobrados o últimos seis anos.