Campo anuncia o seu proxecto de reforma da Xustiza e chama ao consenso de todo o sector

Publicado por o día 17/02/2020 na sección de España

Campo anuncia o seu proxecto de reforma da Xustiza e chama ao consenso de todo o sector

O ministro de Xustiza, Juan Carlos Campo, pediu altura de miras para alcanzar un gran acordo na XIV lexislatura que converta a Xustiza “nun verdadeiro servizo público” que os cidadáns perciban como algo “propio e próximo”.

Durante a súa comparecencia na Comisión de Xustiza para explicar as liñas xerais da política do seu departamento, Campo pediu un esforzo conxunto en torno ao Plan Xustiza 2030 que permitirá colocar a Administración de Xustiza a un nivel de desenvolvemento equiparable ao doutros servizos públicos avanzados, como a Seguridade Social ou a Axencia Tributaria.

O ministro subliñou que, a pesar do consenso en torno ao diagnóstico do funcionamento da Xustiza, é necesario desmitificar algunhas ideas preconcibidas e equívocos que aínda persisten.

Campo referiuse aos informes da Comisión Europea para a Eficiencia da Xustiza, que revelan, nas súas análises comparativas, que tanto o investimento como os recursos humanos que dedica España á Xustiza son homologables aos países da nosa contorna.

Trátase, por tanto, sinalou o ministro, dun “claro problema de ineficiencia” e dunha mellor asignación de recursos e chamou a desterrar a “lóxica do incrementalismo” como único eixo das políticas de Xustiza.

Plan Xustiza 2030

O ministro de Xustiza comprometeuse a someter ao consenso de operadores xurídicos e grupos parlamentarios a folla de roteiro do Plan Xustiza 2030 que pretende levar ao Consello de Ministros no prazo máximo de tres meses para a súa inmediata posta en marcha. Os seus obxectivos son consolidar os dereitos e garantías dos cidadáns, promover unha maior eficiencia do servizo público e garantir o acceso á Xustiza en todo o territorio.

O programa ten un horizonte temporal de 10 anos con plans ” medibles e adaptables” para cada exercicio e abordarase con metodoloxías de análises e diagnóstico para a toma de decisións racionais e contrastadas.

En aras dunha maior eficiencia operativa do servizo público da Xustiza, o obxectivo do ministro é completar os proxectos de modernización iniciados durante o mandato de Francisco Caamaño e que quedaron interrompidos en 2011. Entre eles, culminar a implantación da Oficina Xudicial e do expediente xudicial dixital e integrar as diferentes plataformas de xestión procesual. Outro fito será a posta en marcha dos tribunais de instancia.

Xustiza apostará tamén durante esta lexislatura por potenciar as solucións extraxudiciais de resolución de conflitos e introducir reformas procesuais para afrontar os preitos en masa mediante o mecanismo coñecido como ‘sentencia testemuña ou modelo’.

Reforma de Lei de Axuizamento Criminal e outros proxectos lexislativos

A norma de 1882 non admite máis parches e é necesario acabar cos “desfasamentos e incoherencias” acumuladas ao longo do tempo.

O obxectivo do ministro de Xustiza é actualizar o noso sistema de axuizamento criminal mediante unha regulación moderna e xusta que garanta un proceso penal democrático e plenamente adaptado aos principios constitucionais. Un proceso penal que “deslinde as funciones instrutoras dos juzgadores” ao outorgar a dirección da investigación aos fiscais. Campo comprometeuse a levar o anteproxecto de reforma da norma ao Consello de Ministros para a súa aprobación antes de final de ano.

Entre outros proxectos lexislativos, o ministro confía tamén en que nesta lexislatura poida culminarse tamén a aprobación da Lei Orgánica de Protección Integral á Infancia e a Adolescencia fronte á Violencia, así como a Lei Orgánica do Dereito de Defensa.

Atención ás vítimas

Juan Carlos Campo explicou que se reforzarán os mecanismos de protección dos colectivos máis vulnerables, como as Oficinas de Asistencia ás Vítimas do Delito, e renovarase o firme compromiso do Ministerio de Xustiza coas mulleres que sofren a violencia machista, mediante o cumprimento das medidas contempladas no Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero.

Unha das novidades nesta materia será a convocatoria de subvencións para ONG’ s cuxa actividade estea dedicada á atención ás vítimas. Os fondos procederán do recadado pola Oficina de Recuperación e Xestión de Activos (ORGA), o que permitirá devolver á sociedade civil parte do subtraído por actividades criminais.

Convocatoria de prazas para xuíces e fiscais

Durante a súa comparecencia, o ministro de Xustiza anunciou que a oferta de emprego público de 2020 para o ingreso na carreira xudicial e fiscal incluirá este ano un incremento de prazas.

O obxectivo é reducir a interinidade, estabilizar numericamente a oferta de emprego público de ambos os corpos e atender as demandas da Xustiza a medio e longo prazo.

Conferencia Sectorial de Xustiza

O ministro de Xustiza convocará proximamente a Conferencia Sectorial de Xustiza que non se reúne desde setembro de 2018. O seu obxectivo é establecer coas administracións autonómicas mecanismos que melloren a cohesión e coordinación territorial e que permitan garantir o acceso á Xustiza en igualdade de condicións en todo o Estado.

Dous dos asuntos que se someterán a consenso neste foro serán a agrupación de partidos xudiciais e a interoperabilidade dos sistemas informáticos de Xustiza de todo o Estado.