Cangas entra na terceira onda sen sistema de desinfección COVID para o 061

A empresa “Ambulancias do Atlántico – Grupo Orthem” decide retirar de forma definitiva a máquina de Ozono coa que se complementan as tarefas de desinfección.

O pasado día 16 de novembro, os responsables da Empresa “Ambulancias do Atlántico – Grupo Orthem” decidiron retirar a máquina xeradora de ozono coa que se complementan as tarefas de desinfección dos vehículos sanitarios tras a atención e o traslado polo persoal sanitario do 061 dos pacientes con signos de sospeita ou confirmación por COVID-19.

Pese a que a empresa alega que foi retirada para sometela a unha reparación, o persoal técnico da base de Cangas denuncia que tan só se trata da substitución dun fusible, para o que non se tardan máis de 2 meses. Ademais, o prezo destas máquinas xeradoras de ozono teñen un custe de 75€, o que non xustifica que non se poida proceder a súa inmediata substitución.

A CIG denuncia que detrás desta decisión existe unha campaña de ataque ao sindicato nacionalista en vinganza polas decenas de reclamacións e denuncias que acumula a empresa en distintas administracións como a Inspección de Traballo e Seguridade Social ou na propia Garda Civil. Na actualidade, existen xa actas de infracción e requirimentos de Inspección con multas por vulnerar os dereitos fundamentais do persoal traballador e aos seus representantes sindicais, ademais de poñer en perigo a súa saúde e seguridade.

O obxectivo dos responsables de “Ambulancias do Atlántico, SL” é o de impedir a participación dos delegados de prevención para evitar que reclamen os materiais e as medidas necesarias para evitar gastos e poder efectuar recortes obtendo así máis beneficios da asignación que recibe do SERGAS. No seu afán por incrementar o seu beneficio a costa de abaratar o custe do servizo, o novo xerente enviado dende Murcia para poñerse á fronte da empresa, Diego Guirao, chegou incluso a ameazar por escrito a un delegado da CIG si continuaban as denuncias. Incluso intenta amedrentar a calquera afiliado ou representante do sindicato nacionalista co envío de notificacións de expedientes disciplinarios.

O sindicato nacionalista esixe á actual concesionaria que estableza un protocolo coa participación da representación legal dos traballadores, tal e como esixe a Lei de prevención de Riscos Laborais, para definir o mellor sistema de desinfección posible para as ambulancias. Na actualidade, o ozono non deixa de ser un complemento da limpeza de superficies que non ten demostrada a súa eficacia fronte á COVID e non está exenta de riscos para o persoal traballador.

A poboación de Cangas sen ambulancia do 061 durante horas pese ao aumento dos casos

O feito de que o Centro de Traballo de Cangas careza dun sistema de desinfección COVID propio, obriga a que estás tarefas se realicen nas instalacións que Ambulancias do Atlántico ten na cidade de Vigo. Isto provoca que a ambulancia tarde moito máis en quedar novamente operativa orixinando retrasos na asistencia á poboación que teña unha urxencia sanitaria.

O sindicato denuncia que nas instalacións de Vigo tan só dispoñen de 3 máquinas xeradoras de ozono para 10 vehículos, polo que resulta habitual que ademais da media hora que se tarda en facer a desinfección haxa que facer cola para que as máquinas queden libres.

Resulta habitual que o persoal Técnico de Emerxencias remate a súa asistencia a un paciente no PAC de Cangas e que se teñan que trasladar a Vigo a realizar as tarefas de desinfección para logo regresar de novo ao Morrazo quedando a zona sen servizo de ambulancia durante máis de unha hora.

O Concello de Cangas acorda en Pleno esixir ao SERGAS o restablecemento do sistema de desinfección en Cangas xunto con outras melloras para o 061.

O pleno do concello de Cangas acordou na sesión celebrada esta mesmo mes demandar ao SERGAS o restablecemento do servizo de desinfección que leva inoperativo 2 meses por decisión da empresa concesionaria “Ambulancias do Atlántico”, para poder garantir a adecuada e pronta asistencia da poboación.

Así mesmo a preocupante situación de retraso na asistencia por mor do tempo que pasa a ambulancia en Vigo será obxecto tamén de debate no vindeiro Consello Municipal de sanidade onde se tratará o asunto coa inclusión dun punto específico na orde do día.

Ademais de ser aprobado en pleno, o Concello de Cangas comprometeuse co representante sindical do 061 de Cangas a reparar o acceso á instalación que impediu a saída do vehículo a cubrir unha emerxencia sanitaria tras golpear co chan ao afundirse a beirarrúa. Pese a isto, non se realizou ningunha actuación para subsanar esta deficiencia.

No acordo plenario recollese a necesidade de incluír ao persoal Técnico de Emerxencias na realización de xeito periódico probas de determinación de antíxenos con validez diagnóstica fronte á COVID (non de anticorpos) ao igual que o persoal das residencias de maiores (tamén xestionadas por empresas privadas) ou o persoal dependente do SERGAS en contacto con pacientes COVID. Cabe subliñar que dende o inicio da pandemia non se lles realizou ningunha proba fronte as probas semanais ou quincenais que se lles fan a outros colectivos. Esta decisión plenaria acordase entendendo que un diagnóstico precoz dos casos no persoal das ambulancias evitaría un posible contaxio aos pacientes que atenden e trasladan que son na súa meirande parte persoas de alto risco fronte á COVID.

Os representantes municipais acordaron, coa única abstención do Partido Popular, solicitar ao 061 o reforzo dunha ambulancia máis para o Morrazo con base en Cangas para garantir a pronta asistencia urxente. Na actualidade é habitual que non haxa ambulancias dispoñibles tendo que acudir incluso dende Vigo, co tempo de demora que iso supón, sobre todo na época estival.

Fotgrafías

Noticias de última hora en Vigo. Te contamos todo lo que sucede en nuestra ciudad. Desde los sucesos más relevantes hasta artículos de opinión y de interés.

SIGUENOS EN TELEGRAM

Comentarios (0)
Publicar comentario