Carmela Silva reelixida presidenta do Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento adscrito á Deputación de Pontevedra

O pleno designou a Santiago Villanueva como vicepresidente nunha sesión na que tamén foron designados os novos representantes da Deputación, mentres que da Xunta de Galicia seguirán a ser o delegado territorial en Pontevedra e a nova delegada en Vigo
Publicado por o día 01/08/2019 na sección de Deputación de Pontevedra

Carmela Silva reelixida presidenta do Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento adscrito á Deputación de Pontevedra

O pleno constitutivo do Consorcio Provincial para a prestación do Servizo Contra Incendios e Salvamento elixiu hoxe por unanimidade a Carmela Silva presidenta do organismo, cargo que a presidenta da Deputación de Pontevedra xa ostentou nos últimos catro anos. O pleno tamén elixiu como vicepresidente do Consorcio ao Director Xeral de Emerxencias e Interior, Santiago Villanueva Álvarez, por delegación da Vicepresidencia da Xunta de Galicia, xa que tal e como prevén os estatutos o cargo corresponde á persoa titular da Consellería con competencias en materia de protección civil e xestión de emerxencias.

Na sesión constitutiva tamén tomaron posesión as novas persoas representantes da Deputación de Pontevedra, neste caso, os deputados Carlos Font e Santos Héctor Rodríguez, mentres que pola Xunta de Galicia repite o seu delegado territorial en Pontevedra, José Manuel Cores Tourís, e tomará posesión a nova delegada territorial en Vigo, Corina Porro.

En canto ao funcionamento do pleno e da comisión especial de contas do Consorcio, estableceuse un réxime de sesións ordinarias con periodicidade semestral a celebrar nos meses de abril e outubro, mentres que as sesións extraordinarias ou urxentes rexeranse polo disposto na normativa de réxime local e nos estatutos do consorcio.

No decurso do pleno tamén deuse conta do inventario do Consorcio, cun valor do inmobilizado material de 4.438.089,92 €, e a acta de arqueo cun saldo en conta a 31.07.2019 de 4.306.870,00 euros, o que pon en valor a boa xestión e de saneamento económico destes últimos catro anos.