Carta íntegra dos médicos do CHUVI ao Sergas: “Atopámonos nunha situación límite”

A misiva que os facultativos de Vigo dirixiron á xerencia do Chuvi e ao conselleiro de Sanidade
Publicado por o día 16/02/2017 na sección de Sanidad,Sindicatos,Vigo

Carta íntegra dos médicos do CHUVI ao Sergas: “Atopámonos nunha situación límite”

Carta dos facultativos do Complexo hospitalario de Vigo ao conselleiro Vázquez Almuiña e ao xerente da área, Félix Rubial:

“Os abaixo asinantes todos facultativos do servizo de urxencias do CHUVI ATOPÁMONOS nunha situación límite tanto profesionalmente como animicamente.

A sobrecarga laboral cada vez é maior, incrementándose dunha maneira notable a incidencia de patoloxías máis complexas e que precisan dunha maior dedicación, facendo que os cocientes de atención cada vez sexan máis prolongados. A isto hai que sumarlle que a presión asistencial por cada profesional está moi por encima dos cocientes razoables para a atención en urxencias, considérase, que un profesional debe de dedicarlle á atención dun paciente unha media de 40 minutos, supoñería que tería que atender uns +/- 18 pacientes por quenda (entendendo quenda de 12h), algo que no momento actual excédese de maneira ostensible sendo a norma o ver uns 30 pacientes por quendas ou máis naqueles días de aumento de demanda.

Dada a complexidade e dimensionamiento do servizo consideramos que o equipo responsable do mesmo debe estar formado por un Xefe de servizo e dous Xefes de sección.

Outro dos problemas cos que nos atopamos é coa estrutura de urxencias que dificulta tanto a actividade laboral como a intimidade dos propios profesionais ao non dispoñer dun espazo para poder cambiar impresións con outros compañeiros e afecta de forma manifesta á confidencialidade dos datos dos pacientes. Feito este inquietante polas consecuencias ético-legais que puidesen carrexar.

No momento actual a actividade laboral desenvólvese nas Consultas, no Coto, en Observación e nos Boxes, onde ademais da actividade propia da zona correspondente, os médicos deben encargarse tamén da REA (área de reanimación).  Polo que consideramos que todo isto hase de ter en conta á hora de expor as reformas que se están proxectando e cuxa realización estaba prevista para mediados/ finais de xaneiro de 2017.

Por todo iso solicitamos:

  • 1. Un médico en exclusiva para atender a REA de forma permanente, pois actualmente esta cuberta por un equipo composto por enfermeira, auxiliar e celador sendo o médico o que debe desprazarse da súa localización, xa sexa boxes ou consulta, sempre que é requirido abandonando por tanto aquilo que estivese a facer, deixando así descuberta a súa actividade para asombro de pacientes que ven como nun mesmo acto poden chegar a ser interrompidos en varias ocasións.
  • 2. A creación de oito boxes co fin de aumentar en dous equipos durante o día e así realizar unha atención mais racional e axustada ao cocientes recomendados.
  • 3. Habilitar un espazo co fin de poder ser utilizado por un equipo de reforzo se fose precisou aumentar a actividade por un incremento da demanda puntual
  • 4. Crear un espazo de uso exclusivo para facultativos DE URXENCIAS co fin de poder cambiar impresións entre eles, sen ter testemuñas que en ningún momento deben ter coñecemento de información dos pacientes
  • 5. Precísanse máis postos informáticos, tres por equipo: Medico, Mir e Enfermeira
  • 6. Habilitar un espazo para trasladar aos pacientes pendentes de ingreso e así poder desaloxar os boxes e que estean dispoñibles de forma permanente.
  • 7. Creación de dúas salas de confort para a atención de pacientes en situación terminal
  • 8. Creación dunha sala para a aplicación de enemas ( que como se entende é unha actividade que require de certa intimidade e e hixiene especial .
  • 9. Crear un corredor que comunique a entrada co acceso a hospitalización para evitar o tránsito polas zonas de traballo.”