Cidadáns pregunta sobre a Proposta de Racionalización e Utilización Eficiente do Patrimonio Inmobiliario (Predipef) e o seu desenvolvemento na Comunidade Autónoma de Galicia

A proposta elaborada en 2013 polo Ministerio de Defensa tiña como obxectivo a racionalización e utilización eficiente do patrimonio inmobiliario do Ministerio de Defensa ( PREDIPEF)
Publicado por o día 08/01/2019 na sección de Ciudadanos,Política

Cidadáns pregunta sobre a Proposta de Racionalización e Utilización Eficiente do Patrimonio Inmobiliario (Predipef) e o seu desenvolvemento na Comunidade Autónoma de Galicia

A mediados do ano 2013, o entón Secretario de Estado de Defensa anunciou no Senado un ambicioso plan para racionalizar o seu patrimonio inmobiliario e aforrar diñeiro. Chamouse Proposta de Racionalización e Utilización Eficiente do Patrimonio Inmobiliario (Predipef) e o obxectivo era desfacerse de practicamente a metade das súas propiedades. Precisamente para coñecer a comezos deste recentemente estreado ano 2019, o estado desta iniciativa, Francisco Javier Cano Leal, Deputado do Grupo Parlamentario de Cidadáns presentou no Congreso as preguntas respecto diso.
 
A Proposta, presentada entón, comprendía 80 actuacións que afectarían a 203 instalacións incluíndo o peche, total ou parcial, de 181 e a firma de convenios con outras administracións públicas para a utilización dos 22 restantes. A primeira fase, denominada PREPIDEF , a desenvolver entre os anos 2014 e 2017, comprendía 49 actuacións sobre 109 instalacións. Coa súa execución o Ministerio estimaba aforrar, nada menos, que 15 millóns de euros cada ano. Entre 2014 e 2017 o Ministerio de Defensa desenvolvería 49 actuacións en 109 instalacións, das cales 86 serán liberadas. Estas actuacións comportarían a liberación de 3.775.264 metros cadrados (2.837.510 de chan rústico e 937.754 do urbano) e supoñerían, tras un investimento inicial de 40 millóns de euros, un aforro anual estimado nuns 15 millóns. Tratábase principalmente de predios sen utilidade e na súa maioría desocupados, cuxo peche e posible alleamento non repercutían na operatividade nin no persoal. Ademais destas instalacións, que non esixía máis actividade que a súa mera desafectación, PREPIDEF identificara outras 80 posibles actuacións de racionalización de carácter territorial e funcional, referidas a 203 instalacións. Sobre elas formuláronse 163 propostas de peche total e 18 parcial, así como a necesidade de subscribir convenios con outras administracións para a súa utilización, e do mantemento e adecuación das instalacións para a recepción de actividades distintas ás que agora acollen.
 
“Naquel entón considerouse que das 1.046 instalacións militares existentes, 163 debían ser pechadas, para o que estableceron dúas fases. Na primeira, entre 2014 e 2017, clausuraría 86. Na segunda, 77 ata 2024. Xunto a isto, considerou que outros 358 recintos xa pechados eran innecesarios e podían venderse” sinala o deputado de Cidadáns.
 
Indicábase que o plan para estas 80 actuacións, se se conseguía executar na súa totalidade, significaría a liberación de 6.936 hectáreas (o 20,6 por 100 do chan urbano de Defensa e o 4,5 por 100 do rústico). Establecéronse dúas fases: PREPIDEF I, que comprenderían 49 actuacións en 109 instalacións; e PREPIDEF II, con 31 iniciativas que afectarían a 94 instalacións, das que se liberarían 77, e que prevía un investimento previo de 807 millóns de euros e un aforro anual estimado de 37 millóns.
 
En relación ao anterior, e co obxectivo de coñecer o estado actual de cumprimento das devanditas propostas formúlanse as seguintes preguntas:
 
1º.- Cal é o grao de execución a primeiros do ano 2019 da denominada Proposta de Racionalización e Utilización Eficiente do Patrimonio Inmobiliario ( Predipef) que elaborou o Ministerio de Defensa no ano 2.013?
 
2º.- Cal é o custo ata agora da execución da Proposta?
 
3º.- Cal é o aforro conseguido ata agora coa execución da Proposta?
 
4º.- Vai modificar o Ministerio de Defensa o contido desta Proposta?
 
5º.- Cales son os resultados conseguidos desta Proposta na Comunidade Autónoma de Galicia e os proxectos pendentes a primeiros do ano 2.019?