Coa Horticultura ecolóxica iniciase en Pontevedra os cursos do programa formativo XESTIÓN AGROFORESTAL SUSTENTABLE 2019 do GDR Pontevedra Morrazo

Publicado por o día 08/05/2019 na sección de Formación

Coa Horticultura ecolóxica iniciase en Pontevedra os cursos do programa formativo XESTIÓN AGROFORESTAL SUSTENTABLE 2019 do GDR Pontevedra Morrazo

O Pazo da Cultura de Pontevedra acolle dende este mércores o primeiro curso do programa formativo Xestión Agroforestal Sustentable 2019 dedicado a horticultura ecolóxica que organiza o GDR Pontevedra Morrazo e que se desenvolverá ao longo do mes de maio e xuño.

Tralo éxito do ano anterior, a nova proposta formativa do GDR que conta con máis de 30 inscritos abordará ao longo das de 54 horas lectivas do programa os fundamentos da horticultura e gandería ecolóxica, a xestión sustentable do monte e producións alternativas así como un curso transversal dedicado á comercialización, responsabilidade social e innovación dentro do sector ecolóxico.

Os cursos contemplados do programa formativo, que son totalmente gratuítos para os seus participantes, inclúen visitas temáticas de traballo, e serán impartidos e dirixidos por persoal técnico, con coñecemento específico da materia e experiencia en labores formativas e de traballo en grupo.

Lembremos que esta acción formativa xurde no marco da medida Leader do PDR de Galicia 2014-2020 do GDR Pontevedra Morrazo para desenvolver no territorio reforzando e mellorando as prácticas sostibles dos sectores agrogandeiro e forestal.

O programa ten polo tanto, unha dobre finalidade:

• Mellorar as prácticas sostibles dos sectores agrogandeiro e forestal para potencialo como alternativa emerxente de emprego e/ou emprendemento.

• Reforzar e incrementar a profesionalización e capacitación da poboación activa nos ámbitos referidos, contribuíndo a mellorar as prácticas de traballo e impulsar os aproveitamentos.

Para isto, o programa formativo centrarase en:

• Reforzar o papel das actividades agrarias, gandeiras e forestais, como eixe para a dinamización social e económica do territorio, isto é, a activación do capital social: implicar a iniciativas que xa están en marcha, procurar novos aproveitamentos, ou aproveitamentos alternativos aos actuais, etc.

• Introducir criterios técnicos e aprendizaxes no conxunto de actividades que leven implícita esa xestión agroforestal sustentable.

Nesta edición de 2019, a proposta de contidos didácticos para cada unhas das accións formativas a desenvolver baixo a metodoloxía de “formación-acción” serán os seguintes:

1. Horticultura ecolóxica (17h.) Abordaranse contidos de:

· Introdución a xestión dunha explotación hortícola en ecolóxico

· Requisitos xerais sobre a normativa de agricultura ecolóxica

· Manexo do solo en cultivos ecolóxicos

· Deseño do horto ecolóxico.

· Rego e operación culturais agroecolóxicas para mellorar a eficiencia da auga e a conservación do solo

· Operacións de cultivo

· Fertilización

· Bases para a elaboración de compost

· Sementeiros: preparación de plantas para o horto.

· Invernadoiros

· Asociacións e rotacións de cultivos.

· Pragas e enfermidades. Tratamento e control.

2. Sistemas gandeiros ecolóxicos (9h.) Abordaranse contidos de:

Apicultura ecolóxica:

· A produción apícola dende o punto de vista ecolóxico.

· A abella e o apicultor. Colmeas.

· Instalación do apiario. Transhumancia.

· Os produtos. Extracción.

· Manipulación de colmeas. Alimentación e multiplicación.

· Pragas e enfermidades. A Velutina.

Ovino e caprino ecolóxico:

· Instalacións, maquinaria e equipos na explotación.

· Alimentación.

· Manexo de praderías e cultivos forraxeiros

· Manexo reprodutivo e bases da sanidade.

Porcino ecolóxico:

· Instalacións, maquinaria e equipos.

· Alimentación en ecolóxico.

· Manexo reprodutivo e bases da sanidade en porcino ecolóxico.

· Cría e cebo en porcino en ecolóxico.

· Manexo de praderías e cultivos forraxeiros en porcino ecolóxico

3. Xestión sustentable do monte e producións alternativas (12h.) Abordaranse contidos de:

· Os sistemas agroforestais

· Os sistemas agrícolas, forestais e agroforestais e a PAC

· A xestión forestal: viveiros, silvicultura de coníferas e silvicultura de frondosas (castaño, carballo, nogueira,…)

· Usos alternativos dos sistemas agroforestais

· Prevención de sistemas agroforestais

O castiñeiro

· Edafoloxía, ecoloxía e fisioloxía do castaño

· A multiplicación do castaño. A poda

· Fitopatoloxía do castaño. Prácticas culturais

Micoloxía como alternativa produtiva forestal

· Xeneralidades. Ordenación taxonómica

· Reprodución

· Métodos de clasificación

· Detalle de familias, xéneros e especies

· Fungos comestibles e as súas parellas tóxicas

4. Sector ecolóxico-Comercialización, Responsabilidade Social Corporativa e Innovación (6h.) Abordaranse contidos de:

· Responsabilidade Social Corporativa e Innovación.

· A importancia de vender: produto / marca / proxecto.

· Fases da venda (mercado local, feiras, grupos de consumo,..).

· Plan de marketing.

· Comunicar en 360º.

· Creación e rexistro de marcas.