O Colexio Pena de Francia ao respecto do derrumbe do “Pavillón Polideportivo”

Comunicado do ANPA do Colexio Pena de Francia ao respecto do derrumbe do “Pavillón Polideportivo Pena de Francia”
Publicado por o día 08/02/2017 na sección de Vigo

O Colexio Pena de Francia ao respecto do derrumbe do “Pavillón Polideportivo”

Se congratulan porque houbera ningunha vítima, por fortuna ese día suspendeuse a actividade de baloncesto que iase realizar pola tarde.

A intención do colexio principal con este comunicado á prensa é facer un Chamamento ás distintas administracións competentes para recabar a financiación necesaria para realizar as obras de reparación dos danos, xa que coñecemos a delicada situación económica do Concello de Mos o cal imposibilitalle para abordar con fondos propios dita actuación.

Solicitan que ademáis de realizarse as obras para subsanar os desperfectos do temporal tamén se arranxe todo o deterioro acumulado nestos últimos anos pola falta de mantenemento e inversión no edificio.

Ademáis disto, creen que é imprescindible encargar un estudio técnico riguroso da solidez do edificio e averiguar se a estrutura ten algún vício construtivo, algunha falla de materiais por envellecemento prematuro ou mesmo como no edificio do Colexio se ten grietas que comprometan a solidez. Sen este estudio e a subsanación das posibles fallas e imposible garantir que isto non volva a suceder.

O Pavillón inda que atopase en moi mal estado era usado a cotío para desenvolver actividades extraescolares deportivas, as cales deberán suspenderse a partir de agora.

Agardan que coa colaboración de todas as partes, sen inútiles rifirrafes políticos, e así pronto esto non sexa máis cun mal sono.