Comunicado de Alternativa Canguesa de Esquerdas neste 17 de Maio

Outro ano máis, o día das Letras Galegas non pode ser para nós un día de celebración, senón un día de reivindicación. E non porque non queiramos celebrar termos unha lingua propia, senón porque cada vez esta lingua é máis maltratada e ignorada polos “bos xestores”.

Vimos de coñecer a diminución da edición de obras en galego, reducindo case en 100 títulos respecto ó 2015. Tamén sabemos que en poboacións de 20.001 até 50.000 habitantes, como é o caso de Cangas , úsase maioritariamente o castelán nos centros (52,07%), mentres o galego só se usa maioritariamente nun 27,27% das escolas segundo A Mesa. Continuamos sen ter materiais de ocio en televisión, libros, revistas e filmes que usen o galego como lingua vehicular; mantemos unha entorna totalmente castelanfalante para as nosas crianzas.

Mais a pesar de todo isto, as políticas lingüísticas do señor Feijóo están a ser catastróficas; creando un conflito lingüístico constante, utilizando a lingua como arma política, apoiándose no bilingüismo harmónico mentres desmantela o galego en áreas e materias fundamentais do ensino público.

Se o señor Feijóo fixese una política lingüística real quizais non se dera a cifra das sentenzas xudiciais escritas en galego, que actualmente só supoñen o 5%; a mocidade sabería falar galego perfectamente, non como agora, pois o 23% deste colectivo afirma non saber practicamente o galego e só un 40% di dominar ao cen por cen o idioma. E todo isto mentres o Consello de Europa recomenda á Xunta do ‘lengüicidio’ que aumente as horas de galego na escola; pero faise caso omiso, senón, o galego non estaría relegado ó 2% na educación infantil do noso país.

Mais o 17 de maio, tamén queremos ser positivas, e Alternativa Canguesa de Esquerdas estará en Compostela, manifestándose pola nosa lingua nai, a que herdamos de (entre outras e outros) Carlos Casares, que dicía acertado “escribo cunha clara conciencia política fronte ao castelán, que é a lingua imposta”. A manifestación, convocada por Queremos Galego, partirá da Alameda de Compostela a partir das 12h. O 17 de maio encheremos as rúas, e o resto do ano, seguiremos a loitar polos dereitos lingüísticos da nosa terra.

Noticias de última hora en Vigo. Te contamos todo lo que sucede en nuestra ciudad. Desde los sucesos más relevantes hasta artículos de opinión y de interés.

17 maioalternativa canguesa esquerdas

SIGUENOS EN TELEGRAM