O concello de Arbo adxudica a obra de mellora enerxética do Parque Empresarial de Arbo

As actuacións que se levarán a acabo estarán formadas pola sustitución do alumeado público actual ubicado no Parque Empresarial de Arbo e no seu aceso con cargo a subvencion concedida pola Consellería de economía, emprego e industria, subvención encamiñada á habilitación e mellora de infraestruturas dos parques empresariais da Comunidade Autónoma de Galicia, e estarán rematadas antes de fin de outubro.

Según manifesta o alcalde, Horacio Gil Expósito, esta actuación ten por obxeto de dinamizar a economía e o emprego local mediante a creación de novas empresas así como o mantemento das existentes no mencionado parque empresarial, estima que necesita reformar as instalacións de alumeado público actuáis, tendo en conta tanto as carencias e a obsolescencia do mesmo como o elevado gasto que supón o seu mantemento,  do AFORRO ENERXÉTICO ANUAL ascende a 28.294 Kwh., ou o que é o mesmo aproximadamente unha reducción do 84,63% do consumo.

 Ademáis, como consecuencia de ditos aforros enerxéticos, conseguirase tamén unha mellora considerable de redución de CO2 ó ambente exterior, ó redor de 9,62 toneladas de CO2 menos emitidas  conseguíondose con elo a actualización do alumeado público obsoleto actual fronte ós alumeados dos parque empresariales máis próximos, mediante a instalación de luminarias de tecnoloxía LED, conseguindo con elo dar un mellor servizo ás empresas do citado parque empresa, mellora na eficiencia enerxética, cun un gran aforro económo e  Mellora na eficiencia lumínica, xa que disporá dunha iluminación máis uniforme, co conseguinte confort lumínico para as empresas do parque empresarial.

Noticias de última hora en Vigo. Te contamos todo lo que sucede en nuestra ciudad. Desde los sucesos más relevantes hasta artículos de opinión y de interés.

SIGUENOS EN TELEGRAM