Concentración diante do Concello de Vigo organizada pola PAH

Publicado por o día 26/06/2017 na sección de Galicia,PAH Vigo,Social,Vigo

Concentración diante do Concello de Vigo organizada pola PAH

Desde a PAH fan un chamamento para que o dia 28 as 11 diante do Concello de Vigo nos concentremos para demandar, como fixeron o dia 21 diante da Xuntam un Parque Publico da Vivenda,Vivenda Social e Vivenda de Emerxencia habitacional.

Calquera alternativa debe contemplar para a PAH a lo menos estes principios:

1- Pedimos la DECLARACIÓN DE VIGO COMO CIUDAD LIBRE DE DESAFIUZAMENTOS:

Repetimos lo que anteriormente señalamos : El Concello tiene que llegar a acuerdos con las Entidades Financieras y especialmente la SAREB para ofrezcan las Viviendas Vacías en su poder en Numero suficiente y en los lugares donde los desahucios golpean con mas frecuencia

Que non se embargue a las familias en riesgo de exclusión social por falta de pagos al Concello.

2- Establecer un marco de regulación dos prezos que corresponda aos ingresos da poboación

3- Reorientación do sector da construción cara a actividades de rehabilitación

4- Parque Publico da Vivenda :

Alugueres Sociais non superiores ao 30% dos ingresos da unidade familiar. Mobilización de vivenda baleira mediante a cesión obrigatoria e recuperación da vivenda en mans da SAREB, expropiación das vivendas en mans da banca pública rescatada, expropiación de vivenda baleira dos grandes garfos de vivenda
Dereito a Arraigamento

5- Instar a Xunta de Galicia una Nova Lei dá Vivenda

6- Debe asegurar os suministros basicos garantizados.

O concello ten protestad segundo a Lei 7/85 Reguladora das Bases do Réxime Local, modificada pola Lei 27/2013, de Racionalización e Sustentabilidade da Administración Local establece que os Concellos poden promover toda clase de actividades e prestar cuantos servizos públicos contribúan a satisfacer as necesidades e aspiracións da comunidade veciñal. Igualmente especifica que estes exercerán en todo caso como competencias propias a avaliación e información de situacións de necesidade social e a atención inmediata a persoas en situación ou risco de exclusión social

Igualmente pode e está capacitado legalmente a facer inspecions a que incumpla o uso da Vivenda de forma “antisocial” ou especulativa

Definición de USOS ANTISOCIAES:
a)Vivenda baleira durante mas de seis meses;
b)Omision de oferta vinculante de aluguer en casos de desaloxo;
c)Incumprimento dos deberes de conservacion da vivenda;
d)Incumprimento dedeberes de pago e conservacion de leiras derivados da Lei de Propiedade Horizontal;
e)Incumprimento do deber de inscripcion rexistral da titularidade.
f) Arrendar Vivendas en mal estado ,ou incumpliendo a normativas basicas de para o cobro da Luz ,auga ou otros servizos

A PAH esixe que as familias han de poder vivir nas súas vivendas sen outro límite de tempo que ata que se lle ofreza unha alternativa habitacional e eliminando toda outra restrición para acceder a este dereito que non sexa a ausencia de vivenda habitual e de recursos.

Proposta de Acordo

Concello ten como obxectivo prioritario que todos os veciños e vecinas da cidade poidan gozar do seu dereito a unha vivenda digna, Alcanzable e accesible. Con este fin, de acordo coas súas competencias e en colaboración co resto de administracións públicas:

A) Desenvolverá un plan de vivenda con criterios de cohesión social, accesibilidade universal e eficiencia ecolóxica, que terá en conta a función social da vivenda.

B) Crease un parque de vivendas alcanzables destinadas a políticas sociais.

C) Impulsora a construción de vivendas con protección oficial.

D) Impulsora o uso, a conservación, a rehabilitación, a reforma e a renovación do parque de vivendas, velando pola súa habitabilidade.

E) Potenciará a participación das cooperativas de vivenda e das entidades de caracter social e asistencial nas políticas de vivenda.

F) Velará pola transparencia do mercado inmobiliario e para asegurar a información e protección dos consumidores e usuarios de vivendas.

G) Actuase no ámbito da mediación do aluguer social.

I) Perseguira a sobreocupación de vivendas e a infravivenda.

Sr Caballero está vostede a sentarse a falar sobre estas propostas ou outras ? Pola parte da PAH entregarán por rexistro unha vez mais un documento con propostas concretas ,esperamos de vostede unha resposta.