Consellos prácticos para protexer, repartir e cobrar a Lotería de Nadal

Se se comparten os décimos, OCU recomenda gardalos e facer fotocopias do anverso e do reverso, facelo constar por escrito ou nun soporte duradeiro e procurar recollelos e pagalos antes do sorteo
Publicado por o día 13/12/2018 na sección de OCU,Social

Consellos prácticos para protexer, repartir e cobrar a Lotería de Nadal

Se se comparten os décimos

 
A Lotería de Nadal é un dos sorteos con máis tradición, no que participa a gran maioría da poboación, a miúdo con pequenas participacións ou compartindo décimos con familiares e amigos. Para estes casos, a Organización de Consumidores e Usuarios ofrece unha serie de recomendacións que deben terse en conta para evitar problemas:
 
 • Un décimo de Lotería é un documento ao portador e, en principio, o premio recíbeo quen o ten no seu poder.
 • Se se comparte lotería, abonda con que o depositario do décimo o fotocopie e entregue a cada participante unha copia asinada (co nome e DNI do depositario) na que se indique que tal persoa xoga nese número, serie, fracción e sorteo, unha cantidade de euros determinada.
 • Tamén se adoita enviar unha foto do décimo por email ou por WhatsApp. Isto pode ser unha proba, a condición de que aparezan os datos do depositario, os participantes e a participación de cada un. Con todo, se a outra parte impugna esa proba por considerar que se manipulou, habería que demostralo.
Se un membro da parella decide cobrar pola súa conta o décimo e non compartir as ganancias, é conveniente saber que:
 
 • Se o matrimonio é en gananciales, repártese o 50% para cada un.
 • Se o réxime económico é de separación de bens, o premio é do que o comprou, salvo que se poida acreditar que se comprou a medias.
 • Se o rouban ou se perde do número
 
En caso de perda ou roubo do décimo é fundamental denuncialo ante a Policía Nacional ou Garda Civil do lugar onde ocorreu o feito. Na denuncia débese facer constar o maior número de datos posible e todas as circunstancias do feito, achegar posibles probas —fotos ou fotocopias do décimo—, identificando claramente o documento número, serie e fracción. Ademais, hai que comunicar por escrito o feito ao organismo Loterías e Apostas do Estado. Coa denuncia é posible paralizar o pago ata que o xuíz resolva quen é o verdadeiro dono.
 

Onde e como cobrar o premio

 
Á hora de cobrar un premio compartido hai que identificar no banco a cada gañador e a súa porcentaxe de participación. Unha vez feito isto, os bancos poden abonar o premio enteiro na conta da persoa que xa é titular dunha conta nese banco e que despois repartirá segundo o convido. Algunhas entidades ofrecen a posibilidade de pagar directamente a cada participante mediante cheque ou transferencia.
 
OCU recomenda non cobrar o premio só unha persoa sen identificar aos outros participantes, xa que ao repartilo pode parecer que está a doar o diñeiro, o que obrigaría ao pago do imposto de doazóns.
 
Se o premio é menor de 2.500 euros, é posible cobralo en calquera punto de venda da rede de Loterías. A partir desa cifra débese recibir nunha das entidades colaboradoras, que non poderán cobrar ningunha comisión nin esixir contraprestación.
 

Este ano, menos impostos

 
En xaneiro de 2013 entrou en vigor un gravame especial sobre loterías que obrigaba a tributar polo 20% dos premios de importe superiores a 2.500 euros, quedando exentos de tributar os premios de importes inferiores. Este ano, ese mínimo exento elevouse de 2.500 a 10.000 euros.
 
No caso da Lotería de Nadal, por tanto, só haberá que tributar se toca un dos catro primeiros premios, xa que só estes superan os 10.000 euros ao décimo. Nestes casos, aínda que se xogue unha pequena cantidade e o que corresponda sexa menos de 10.000 euros, hai que pagar impostos, e esta retención se prorrateará entre as participacións na proporción correspondente.
 
Se o décimo é compartido, hai que ter en conta que Facenda retén automaticamente este 20% (sobre a cantidade que exceda de 10.000) por cada décimo, non por cada persoa agraciada. É dicir, descóntase o imposto e despois repártese a cantidade neta entre os partícipes.
 
A contía do resto de premios do sorteo de Nadal é inferior aos 10.000 euros por décimo, polo que neses casos recibirase o importe íntegro, sen retención.
 
Por último, OCU lembra que o premio non se declara no IRPF, pero os rendementos que xere, si.
 

6 claves para evitar problemas

 
 • Gardar os décimos e facer fotocopias do anverso e do reverso.
 • Se se comparten décimos, facelo constar por escrito ou nun soporte duradeiro; as palabras lévallas o vento e en caso de conflito non serven como proba
 • Se se encargan ou intercambian décimos enteiros, procurar recollelos e pagalos antes do sorteo.
 • Se se perde o número, denunciar en Comisaría e en Loterías e Apostas do Estado.
 • Se o décimo estrágase, por exemplo, porque se coa na lavadora, hai que envialo á Sociedade Estatal Loterías e Apostas do Estado, que determinará se se pode cobrar o premio. E se está moi irrecoñecible, será a Fábrica Nacional de Moeda e Timbre a que se pronuncie. Neses casos, non se debe tentar recompoñelo e debe entregarse nun sobre de plástico.
 • E no peor dos casos… Os tribunais atenden a outras probas para ditar o abono do premio: o feito de que ninguén o reclame, a análise dos fragmentos, o testemuño do vendedor.