A consulta telefónica do Sergas continúa medrando en aceptación por parte dos usuarios

Este servizo, que escolle o propio paciente, foi iniciado no 2013 coa categoría de medicina de familia e ampliado ao resto de categorías en 2014
Publicado por o día 09/05/2017 na sección de Sanidad,Vigo,Xunta de Galicia

A consulta telefónica do Sergas continúa medrando en aceptación por parte dos usuarios

As consultas telefónicas en atención primaria ascenderon a un total de 2.226.349 durante o ano 2016, 400.329 máis que durante 2015, isto é un 17%. Esta modalidade de consulta, que escolle o propio paciente, tivo unha importante acollida entre os usuarios do Servizo Galego de Saúde tal e como reflicten o número de solicitudes en aumento.

O paciente, de forma voluntaria e no momento no que solicita a consulta elixe a opción de ser atendido de forma presencial ou a través do teléfono, coas mesmas características de tempo e distribución en calquera das dúas modalidades.

A iniciativa comezou en decembro de 2013 coa especialidade de medicina de familia e en marzo de 2014 ampliouse ás outras categorías profesionais, que iniciaron tamén esta modalidade de consulta. Dende o inicio, todas as categorías aumentaron porcentualmente o número de citas solicitadas e actualmente representan un 8% do total de consultas de atención primaria. A cita prevé a posibilidade de que o paciente pase a ser atendido de forma presencial, opción que se leva a cabo cando é necesario e cunha xestión de esa cita de maneira máis áxil.

Por especialidades, durante o ano 2016 solicitáronse un total de 1.766.255 citas telefónicas para os médicos de familia (o 12,3% do total), 167.015 para pediatría (o 7,87%), e 274.221 para enfermería (que representan o 2,83% do total destas citas).

CITAS TELEFÓNICAS ATENCIÓN PRIMARIA 2016
ESPECIALIDADE
CITAS TELEFÓNICAS
% CITAS
MEDICINA FAMILIA
1.766.225
12,03
PEDIATRÍA
167.015
7,87
ENFERMERÍA
274.221
2,83
MATRONA
38.711
9,25
ODONTOLOXÍA
2.793
0,59
HIXIENE BUCODENTAL
233
0,15
FARMACIA
8.674
4,68
TRABALLO SOCIAL
8.477
6,67

Aposta por calidade e seguridade en novas formas de atención

Esta modalidade de atención é unha aposta do Servizo Galego de Saúde por ofertar aos usuarios novos modelos de consultas que acheguen os profesionais á cidadanía, garantindo en todo momento ao paciente seguridade e calidade asistencial. Ao mesmo tempo, reducen desprazamentos aos centros de saúde e evitan esperas innecesarias, co conseguinte aforro de tempo, e de custe económico para os pacientes, axudando a mellorar a conciliación da vida familiar e laboral dos pacientes e do seu entorno.

O profesional ponse en contacto co paciente a través do número de contacto facilitado, e na data e hora acordadas; tras a avaliación asistencial rexistra os datos obtidos na súa historia clínica. A consulta telefónica tamén permite ao profesional -se así o considera- a prescrición directa a través da receita electrónica. Así mesmo, se o profesional, durante a consulta telefónica, considera que non é posible este tipo de atención, facilitará ao paciente unha cita presencial á maior brevidade posible.

Para o Servizo Galego de Saúde, estes programas poden levarse a cabo grazas á implicación de todos os profesionais e aos avances nas ferramentas informáticas das que dispón o Sergas, que permiten entrelazar os sistemas de citación coa historia clínica electrónica e de prescrición, pechando o círculo da comunicación cun medio ao alcance de todos os usuarios como é o teléfono.