Critican as ridículas multas do Banco de España a Santander (6,4 millóns) e Unicaja (1,5)

A asociación reclama ao Goberno e os grupos parlamentarios a modificación do réxime sancionador establecido na Lei 26/1988 sobre Disciplina e Intervención das Entidades de Crédito.
Publicado por o día 17/05/2019 na sección de FACUA,Social

Critican as ridículas multas do Banco de España a Santander (6,4 millóns) e Unicaja (1,5)

FACUA-Consumidores en Acción critica as rídiculas multas que o Banco de España impuxo a Banco Santander e Unicaja, por un total de 6,4 millóns de euros e 1,5 millóns respectivamente, pola comisión de tres infraccións graves e unha moi grave.
 
A asociación reclama ao Goberno e os grupos parlamentarios a modificación do réxime sancionador establecido na Lei 26/1988 sobre Disciplina e Intervención das Entidades de Crédito. E é que dita norma non establece unha cantidade mínima nas multas polos distintos tipos de infraccións. Así, indica que as infraccións moi graves das entidades castigaranse con “ata o 1% dos seus recursos propios ou ata 1.000.000 de euros se aquela porcentaxe fose interior”, as graves con “ata o medio por cento dos seus recursos propios, ou ata 500.000 euros” e as leves con “ata 150.000 euros”.
 
Neste sentido, FACUA tamén critica que a imposición de multas de tan baixa contía non disuade da realización de tales infraccións, xa que as entidades financeiras terminan conseguindo un maior beneficio incumprindo a normativa e afrontando as multas, se se producen.
 
O Banco de España informou da imposición de dúas multas a Banco Santander, de 3,2 millóns de euros cada unha, pola comisión de dúas infraccións graves. A primeira relacionada co incumprimento da lei en materia de comisións por amortización anticipada, compensación por risco e redondeo de tipos de interese e novación (modificación) en ampliacións de prazo.
 
En canto á segunda, prodúcese por unha infracción grave que consiste na realización de actos ou operacións que incumpren as normas de economía sustentable. En concreto, no relativo á entrega de información precontractual e o cálculo da TAE incluída na mesma, o debo de comisións por novación de operacións e o contido dos documentos de liquidación cando existen cancelacións anticipadas nas que o banco percibe compensacións por risco de tipos de interese. A contía das sancións inclúe unha redución do 20% a cada unha delas polo pago voluntario, tal e como regula a Lei 39/2015, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.
 
A Unicaja impúxolle unha primeira multa de 1,05 millóns de euros pola comisión dunha infracción moi grave por incumprir a Lei 41/2007, que prohibe cobrar comisións por expedir a documentación bancaria que acredita o pago dun prestamos. A segunda, de 450.000 euros e cualificada de grave, foi por infrinxir a normativa de economía sustentable no referido á forma de cálculo da TAE na información precontractual e a documentación contractual e a non inclusión de todos os gastos de formalización a cargo do usuario e o custo do seguro de danos. Estas dúas sancións foron reducidas nun 40% en aplicación da Lei 39/2015.

Comentar noticia

Your email address will not be published.