Datos de reciclaxe 2018: A colaboración dos cidadáns coa reciclaxe no contedor amarelo e azul dispárase un 12% en 2018

En total recicláronse 1.453.123 toneladas de envases de plásticos, latas, briks, envases de papel e cartón, que evitaron a emisión de 1,6 millóns de toneladas de CO2 á atmosfera.
Publicado por o día 19/04/2019 na sección de Ecoembes,Medio Ambiente,Social

Datos de reciclaxe 2018: A colaboración dos cidadáns coa reciclaxe no contedor amarelo e azul dispárase un 12% en 2018

O compromiso da sociedade española coa reciclaxe de envases domésticos experimentou en 2018 un forte crecemento. Tal como explicou Ecoembes – a organización ambiental sen ánimo de lucro que coordina a reciclaxe de envases en España -durante a presentación dos datos de reciclaxe de 2018 -, cada cidadán encheu o contedor amarelo un 12,3% máis que o ano anterior. É dicir, durante o pasado ano, cada español separou e depositou nos contedores amarelos da rúa, para a súa posterior reciclaxe, 15,7 kg de envases de plástico, latas e briks.

Trátase do maior incremento experimentado nos 22 anos de historia da reciclaxe destes residuos en España e vese empuxado polo aumento da conciencia ambiental dos cidadáns e a crecente preocupación pola contaminación causada polo plástico abandonado. De feito, o crecemento na achega cidadá ao contedor amarelo en 2018 é o equivalente á suma dos 3 anos anteriores, e crece moi por encima do consumo, que o fai nun 2,3%. Este compromiso tamén se viu reflectido no contedor azul, que se encheu un 12,4% máis que en 2017, o que se traduce en 18,1 kg de envases de papel e cartón separados para a súa posterior reciclaxe por cada cidadán ao ano.

Estes datos reflicten como en 2018 a cidadanía tivo menos dúbidas e sentiu menos barreiras á hora de separar no contedor adecuado envases que antes tiraba ao lixo, permitindo así unha mellor reciclaxe. Isto fixo posible que en 2018 reciclásense 1.453.123 toneladas de envases. Esta cifra, que axudou a evitar a emisión de 1,6 millóns de toneladas de CO2 á atmosfera ou ao aforro de 20,3 millóns de m3 de auga, tradúcese nunha taxa de reciclaxe de envases do 78,8% (fronte ao 65% esixido pola Unión Europea para 2025) o que significa que, un ano máis, os envases domésticos xestionados por Ecoembes son os residuos que máis tiran da reciclaxe no noso país, aínda que teñen un peso do 8% sobre o total de residuos urbanos que se xeran.
Por tipo de material, os envases de plástico alcanzaron unha taxa de reciclaxe do 75,8%, seis puntos máis con respecto ao ano anterior; os envases metálicos, como as latas de refrescos ou conservas, chegaron ao 85,4%; mentres que a cifra dos envases correspondentes ao contedor azul, os de papel e cartón, foi do 80,0%.
Óscar Martín, conselleiro delegado de Ecoembes, destacou a relación entre estas cifras e o incremento da concienciación cidadá, destacando que “O compromiso da sociedade é o motor que fai que a reciclaxe siga avanzando no noso país. Se se separaron un 12% máis de envases nos contedores amarelos e azuis este ano, un aumento espectacular, foi grazas aos cidadáns que están concienciados da importancia de que eses residuos póidanse reciclar”.
Tamén a estes datos referiuse Ignacio González, presidente de Ecoembes, quen se mostraba “orgulloso” por alcanzar uns datos que “supoñen un cambio social. E isto obríganos a seguir traballando para devolver á sociedade o esforzo que está a realizar, e a esixir a todos os que formamos parte deste proceso un maior compromiso. Queremos e debemos chegar a unha sociedade 100% recicladora, e iso empeza pola redución na produción de envases, por facelos máis sustentables e máis facilmente reciclables”.

Resposta ao compromiso cidadán: máis contedores e puntos de reciclaxe

Precisamente, co fin de darlles o mellor servizo e facilitarlles esta tarefa, en 2018 instaláronse 10.020 novos contedores amarelos e azuis, ata chegar aos 601.144 (383.974 amarelos e 217.170 azuis), o que permite que haxa un contedor cada 162 habitantes.
Este reforzo realizouse de forma conxunta cos 8.131 concellos cos que Ecoembes colabora, e que, ademais, encárganse de recoller eses residuos e transportalos a unha das 95 plantas de selección de España para ser tratados adecuadamente, antes de levar aos recicladores, que os converten en nova materia prima.
Doutra banda, co fin de facer máis accesible a reciclaxe aos cidadáns naqueles lugares onde pasan tempo máis aló dos seus fogares, en 2018 tamén se instalaron 7.400 novos puntos de reciclaxe–alcanzando os 37.800- en espazos cunha alta concentración de persoas, como estadios deportivos, hospitais, aeroportos, oficinas, recintos de lecer e no sector da hostalería e restauración, entre outros.
Un impulso ao que Ecoembes destinou 517 millóns de euros, sufragados integramente grazas ao pago que as 12.486 empresas que poñen envases no mercado realizaron a Ecoembes en 2018 a través do Punto Verde, tal como marca a lei. Este compromiso empresarial vai máis aló da reciclaxe e tamén levou – grazas ao ecodiseño- ao aforro de en os últimos anos máis de 525.300 toneladas de materias primas na fabricación de envases.

A innovación, clave para que a reciclaxe siga crecendo

Hai un factor que está presente en todo o proceso e que cada vez cobra máis protagonismo: a innovación. Neste sentido, Ecoembes seguiu promovendo o uso da tecnoloxía e a innovación nos procesos de deseño, recollida, selección e reciclado dos envases, e mesmo á hora de informar os cidadáns sobre como separalos para a súa posterior reciclaxe.
Desde TheCircularLab, o centro de innovación en materia de economía circular de Ecoembes, desenvolvéronse ata 195 proxectos deste tipo. Para axudar ao cidadán para reciclar máis e mellor, lanzouse A.I. R-e, o primeiro asistente intelixente de reciclaxe, co que calquera persoa que teña dúbidas sobre como separar residuos pode obter resposta dixital e de maneira inmediata; e tamén se lanzou Reciclaxe 5.0 un proxecto que conecta ao cidadán co contedor para mobilizarlle e sensibilizarlle. En ambos os casos, para adaptarse aos hábitos dos cidadáns, cada vez máis dixitais, todo realízase a través do móbil.
Para facilitar ás administracións públicas que o proceso de recollida de envases sexa máis eficiente, lanzáronse proxectos de innovación que utilizan –entre outros- contedores intelixentes, camións sonorizados ou detectores de enchido. Aquí destaca a plataforma Smartwaste, desenvolta tamén en TheCircularLab co obxectivo de centralizar os datos de xestión de residuos municipal obtidos desde distintas fontes como sensores, redes sociais, enquisas, censos e satélites.
Por último, no ámbito das empresas, seguiuse impulsando que as empresas que forman parte de Ecoembes aposten polo ecodiseño, reduzan a cantidade de materia prima que usan na fabricación de envases e aposten por materiais máis sustentables. Aquí cobra especial relevancia o lanzamento do plástico bio-bio, un novo material que desenvolveu TheCircularLab e trátase dun plástico de orixe vexetal, que ademais é reciclable, compostable e biodegradable.

A educación cobra protagonismo en 2018

A estas accións hai que sumar o esforzo crecente que Ecoembes desenvolveu en materia de educación. En 2018 lanzou Naturaliza: un ambicioso proxecto que aspira a introducir a educación ambiental de forma transversal e curricular en todas as etapas educativas. Nunha primeira proba piloto en Madrid e A Rioxa, 195 profesores de 29 centros levaron a máis de 3.000 alumnos esa mirada ambiental tan necesaria.
Tamén no ámbito educativo destaca o labor de Libera, proxecto co que, xunto con SÉ/Birdlife, Ecoembes declaroulle a guerra á basuraleza. Xa son máis de 28.000 voluntarios e 740 entidades quen se sumou a esta loita, grazas aos cales se recolleron 107 toneladas de basuraleza e caracterizáronse 109.000 residuos atopados.
A estes dous grandes proxectos, hai que sumar as máis de 300 campañas de sensibilización cidadá que se realizaron en 2018 xunto coas administracións locais.

Os beneficios ambientais, razón de ser da reciclaxe

Todos estes esforzos tiveron un resultado palpable no coidado do medioambiente, poñendo de relevo unha vez máis, que a reciclaxe é unha ferramenta crave para asegurar o futuro do noso planeta. Así, as 1.453.123 toneladas de envases domésticos recicladas en 2018 permitiron aforrar 1,45 millóns de toneladas de materias primas e axudou a manter un aire máis limpo, grazas a que evitou que se emitisen 1,6 millóns de toneladas de CO2 á atmosfera, o equivalente a 8.200 voos realizados entre Madrid e Canarias. Grazas á reciclaxe, tamén se reduciu o gasto de enerxía en 6,21 millóns de MWH e o consumo de auga en 20,3 millóns de m3.

A futuro: chegar a unha sociedade 100% recicladora

A pesar de que os datos de reciclaxe de envases correspondentes a 2018 son moi positivos, durante a presentación de Ecoembes fíxose un chamamento a cidadáns, empresas e administracións co obxectivo de seguir avanzando cara a unha sociedade na que todos os residuos recíclense.

Neste sentido, os representantes de Ecoembes indicaron que a organización seguirá traballando para achegar a reciclaxe ao día a día dos cidadáns a través de diferentes accións: desde promover a instalación de 2.500 novos contedores e papeleiras para reciclar ao longo de 2019; esforzarse para conectar mellor cos hábitos dos cidadáns, cada vez máis dixitais e concienciados; ou ir de man das empresas para que sexan máis responsables á hora de producir envases sustentables.